Thứ Ba, 13 tháng 6, 2023

Chiến tranh lạnh Mỹ – Trung, cuộc chiến Ukraine và xung đột Đài Loan

 


https://docs.google.com/document/d/1fOOVP3Cb4FtABiAv7P5FyRDywHcTMWiN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét