Thứ Tư, 17 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ tư 17 tháng 4 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 17 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1y8U7AsrTqvkuVRbXsp2tk1Pt5WzYN49QLUbQyiPrTOI/edit?usp=sharing

2- Lê Nguyễn – Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4 năm 1975

Khi số phận đã an bài

https://docs.google.com/document/d/1QUqCFKdRfLlL-L4oQmMzIKvz7awRyM4nT4x9Sf8ROK0/edit?usp=sharing

3- Nguyễn Kim - Cuộc Chiến Iran Và Israel Sẽ Dẫn Tới Thế Chiến III?

https://docs.google.com/document/d/1MJ8C6EwE9EjBat0td2dVABvpQu9woSQ0oTpF6JiJZCI/edit?usp=sharing

4- Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa bài 3

https://docs.google.com/document/d/1gji4PITL-BJE3QKriW974933hR6wIcRm9TD6WPa5HKM/edit?usp=sharing

5- Stephen M. Walt* - Mỹ chính là bên châm ngòi cho chảo lửa Trung Đông

https://docs.google.com/document/d/1l4V5dnIGhFM8li8hPjwIxhpUpg5bGcyJeD4H3ccd-Xk/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 17 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1BtHHCDC6JZkt4aI9ncdDhHaeF1bekpSMqivVXMfCNoM/edit?usp=sharing

7- Tim Cook - CEO của Apple, đến Việt Nam

Hiệu Minh

Apple CEO says it is considering a manufacturing facility in Indonesia

By Reuters

President Jokowi Welcomes Apple CEO Tim Cook for Talks on Tech Investment

https://docs.google.com/document/d/1cAOAfiZnMsAphQgJoF1yJhIKdEWfvnX0QmsSzyjNVs0/edit?usp=sharing

8- Ts. Phạm Đình Bá - Dân cần cứu nước

https://docs.google.com/document/d/1Jt3MBkpXhpfl1pT8Q9nRMzvx9EhZVKbGrSqlgbw_EtI/edit?usp=sharing

9- Tuyển tập thơ văn H.O.: Viết từ miền đất hồi sinh

Đỗ Quý Sáng – Chim hót ngoài song

https://docs.google.com/document/d/1KWTWKELkbsTIZz68dn5nFpfpCPHYk33tmRFYYT_ngEY/edit?usp=sharing

10- Việt Nam thực hiện cuộc giải cứu trị giá 24 tỷ USD ‘chưa từng có’ cho ngân hàng đang bị dính vào một vụ lừa đảo khổng lồ

https://docs.google.com/document/d/12RM0kFV2fpHel_NoRjdofS7pvsP6KSjYeOXpaZq51Y0/edit?usp=sharing

11- VNCS: Công an điên đầu điều tra về facebook Bùi Văn Thuận

https://docs.google.com/document/d/1YIZ296XyejwVjBpxbK6ChxAPUflFHXbubS6boEzyPGk/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ ba 16 tháng 4 năm 2024

 


1-30-4 : Nhìn Vượt Qua Một Ước Mơ Tan Vỡ

https://docs.google.com/document/d/15ncN0aimAU7CbyVBlZPzMZN1JSOjBu1HzLfsuK8LVRI/edit?usp=sharing

2- Cao Văn Viên - Những Ngày Cuối Của VNCH

Nguyên Tác: The Final Collapse Của Đại Tướng Cao Văn Viên.

https://docs.google.com/document/d/1WBzSzrDpr8CxAxzNenWeeM8rPvushf-m7iqp50Y8_Ng/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 16 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/17QZzecuEbl1ZzSlm-JeEYUkNpN1FiNq5cpR7Lv_c9YQ/edit?usp=sharing

4- Ls. Lê Quốc Quân - Ngoại trưởng Vatican đến Việt Nam và những trở ngại về tự do tôn giáo

https://docs.google.com/document/d/1cqw_DiY8dx0OFaooxGwNl1O2X_Xm7qRLolgWL4oG41U/edit?usp=sharing

5- Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4 năm 1975  Kỳ 6

https://docs.google.com/document/d/1r7f4JFZbNdD53ui3pEAGgqt6p2M0_FtgyK40602zv3Y/edit?usp=sharing

6- Nguyễn Mạnh Côn – Đem tâm tình viết lịch sử Kỳ 11 Hết

https://docs.google.com/document/d/1r2rPyszsKuh8Jp0xAGoueZxTmnpYR4SJc6NxMrFrJsk/edit?usp=sharing

7- Nhật Bản trở lại vị thế cường quốc tàu sân bay siêu hạng?

https://docs.google.com/document/d/17gBUGvncZbt93CtwgIwGYZiuEn21B54eMLeB7F99qcw/edit?usp=sharing

8- Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa

Bối cảnh lịch sử của cuộc chia rẽ dân tộc

https://docs.google.com/document/d/12qgMgz0xBw3KZERe6Mu9LnpCFDEhUBmTjm80V9UPMA0/edit?usp=sharing

9- Sokvy Rim  - Kênh Phù Nam có thể đẩy Campuchia rời xa Việt Nam về phía Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1e6Rmn7ZI-fgrSRwvqwbAQBaEC6ZeGFRlfK6rRwl64H4/edit?usp=sharing

10- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 16 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1Hrnt9fz59T1I-nX4KqZYcJNgLlwxXALk-ehVT9o3kjg/edit?usp=sharing

11- Ts. Phạm Đình Bá - Cần tàn hình độc đảng, đừng tử hình bà Trương Mỹ Lan

https://docs.google.com/document/d/1_UwDCvYS5UHwt_sA14cPhiAU6BvrzvPsxaTzMvYZ0wY/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ hai 15 tháng 4 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 15 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/14JpX3SVRw4Ww2bsXcU0d4jVz0RHlrZsWp6-qeX6KSRg/edit?usp=sharing

2- Katsuji Nakazawa* - Vụ thanh trừng mới nhất của Tập vén màn bí mật khủng hoảng bất động sản

https://docs.google.com/document/d/13zvEy04cDeMWrLDiJ18Lu7WiX5AYY79NHSumNdXpGqs/edit?usp=sharing

3- Luật sư: ‘Ít có khả năng bà Trương Mỹ Lan sẽ bị tử hình’

https://docs.google.com/document/d/1me4gTk54JZol0UFUUu_0GMGXfiyJYALC8ljGDDeW0mg/edit?usp=sharing

4- Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa

Việt Nam Cộng Hòa – một công cuộc kiến quốc

https://docs.google.com/document/d/1ERhlplgNKDqXiWeSjkxHriKLEP_UYGuLnADFM210Jhw/edit?usp=sharing

5- Ozaki Yukio - Đảng phái ở phương Đông

https://docs.google.com/document/d/19WSgSOTcYnr0ZYWxmv0-RqdCyE0EGFyWEv_4C0kc1gU/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày thứ hai 15 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1kS86W8p_ADglcOpV8mkv9QzxeSI-F07Bs-liGD0ERZk/edit?usp=sharing

7- Ts. Phạm Đình Bá - Biden thề sẽ bảo vệ Philippines ở Biển Đông

https://docs.google.com/document/d/1-npkhNWXfBMO6_M6naIH1dJAIbkVQLWpd1XWo2Tg88c/edit?usp=sharing

8- Tưởng Năng Tiến – Số Báo Cuối Cùng

https://docs.google.com/document/d/1MprlH9USB1rNbPpwvoX-y5g54zFh0W_zw_DDonTGD0w/edit?usp=sharing

9- Nguyễn Mạnh Côn, đem tâm tình viết lịch sử Kỳ 10

https://docs.google.com/document/d/1ArYZ84ddSYT1uceP0-xgdj8fKNNSlWAbjXXU3ZMgv-4/edit?usp=sharing

10- VNCS: Dòng tiền từ Việt Nam tậu 'hộ chiếu vàng': Tìm nơi trú ẩn vàng cho tham nhũng?

https://docs.google.com/document/d/1_7t-L6ThzuDTSKXHLGtwjuMd2p5fJ91mtHXffeC2qE8/edit?usp=sharing

11- VNCS: Việt Nam giúp được gì Bắc Triều Tiên để gỡ thế cô lập ?

https://docs.google.com/document/d/1TPUV8mKZ1TYl-7qfxfruYFd39XoPAbXKpwPsJlISK7c/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ sáu 12 tháng 4 năm 2024

 


1- Âm mưu Quyết Định 1334 của Nhà nước Cộng Sản Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1RNDl0Ein9pPXNj86ku26-nm_yDV0VUHgzkdsISbWIfc/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 12 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1BLu0TWOBWYLdUo845tiKQQ0xc-ac634385KDfMCB4L4/edit?usp=sharing

3- Comfort Ero* - Sự phức tạp xoay quanh khái niệm “Phương Nam toàn cầu”

https://docs.google.com/document/d/1YBlsalNrS3OEfBLuArwbFutVSmloVbW3WAIKthbN_es/edit?usp=sharing

4- Đinh Hoàng Thắng  - Bang giao Việt – Trung: ‘Có tích mới dịch nên tuồng’

https://docs.google.com/document/d/1B0hpQUu6iaeevLGIH3UhczedBXHy9VQWza_drG4-YIU/edit?usp=sharing

5- Kinh tế quốc doanh ở Việt Nam sẽ theo khuôn mẫu Trung Quốc?

https://docs.google.com/document/d/1ZFJlJkumLLz5U5XMOPGJraSwMQ_2kF6GRfP2wcUNXOg/edit?usp=sharing

6- Lê Nguyễn – Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4 năm 1975 Kỳ 5

https://docs.google.com/document/d/1Gct0S1pgWbFAfr52PKjp7FI1CSz9tWUVHiBkCoFcdHI/edit?usp=sharing

7- Nguyễn Mạnh Côn, đem tâm tình viết lịch sử Kỳ 9

https://docs.google.com/document/d/1ZaLx4LVPPlDWmpfYg3Iynn5tAbKEpxr9L-D0-qT5CcE/edit?usp=sharing

8- Nhật Bản và Hoa Kỳ tăng cường mối quan hệ chặt chẽ hơn để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1DI5aIVhKuNrAiK-iX0SLL8onUdz1hn3yjApkZdeuJQw/edit?usp=sharing

9- Phạm Văn Duyệt – Mười cái chết oan khiên của văn nghệ sĩ miền Nam

https://docs.google.com/document/d/1xot7ugEAclB9NaESw-UUXkJNyxvYlAwsRJATEFtwt5s/edit?usp=sharing

10- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 12 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1ln5sdaScJfQGIU8TjKR1D5dGQQZK0JeiFh5Vtw-cNzU/edit?usp=sharing

11- Tưởng Năng Tiến – Tuân Nguyễn

https://docs.google.com/document/d/1h1Ivr1jdk6yt0RDDIXdUsRZO-2EfLziaLShqv5evj44/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ năm 11 tháng 4 năm 2024

 


1- Apple bị thúc ép phải phản đối Việt Nam bắt giữ các nhà hoạt động môi trường

https://docs.google.com/document/d/1cN_KUlnpmhwSaJYCySmatpqQwOJxAMPTBXYswZC0c8A/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 11 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1qeWNLCiDISgQBtBKWn1DBnyXlhnEYdoiGPjVGo_MMPI/edit?usp=sharing

3- Gideon Rachman - Nhật Bản tăng cường liên minh với Mỹ để phòng ngừa Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1fvD4OXJmhsDpLeDUPaoDBj7pWgKczQuNz7aEYlEbixU/edit?usp=sharing

4- Khả năng Bộ Công an Việt Nam CS mua vũ khí của Mỹ và những lo ngại

Why the US Should Cooperate More Closely With Vietnam’s Public Security Ministry

https://docs.google.com/document/d/1i3XndOiC5cRzLvJV-NnwFpREJnV4heKEn4nmHg_YeiQ/edit?usp=sharing

5- Ngô Nhân Dụng  - Kishida và Marcos Jr. gặp Biden

https://docs.google.com/document/d/1I8Eos87tm9VgI9obip6-zEsNnRnI8OITQs1ZzMQD-gw/edit?usp=sharing

6- Nguyễn Mạnh Côn – Đem tâm tình viết lịch sử Kỳ 8

https://docs.google.com/document/d/1QjisPvDplgSS4lXY9XMJpyLXx2TGkYQLHavm8PpZ3ao/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 11 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1jesC4yAtBTd118TV7JFESV2U1nY09RMb3A1Y79Xl7N4/edit?usp=sharing

8- Ts. Phạm Đình Bá - Ban Bí thư trung ương cãi nhau chuyện gì?

https://docs.google.com/document/d/10NfrkVaQXLNVYD0Q-tStliocEbfGtAkQtahiRAiBdCI/edit?usp=sharing

9- Việt Nam CS  làm khó hội nghị doanh nhân Đài Loan 'do áp lực từ Trung Quốc'

https://docs.google.com/document/d/1lCAgkkBpnFAYh6UYaZDDhWsFR72hXjesHhyOG0xHXYc/edit?usp=sharing

10- VNCS: Kinh tế Việt Nam: 'góc khuất' tăng trưởng bởi các yếu tố phi thị trường

https://docs.google.com/document/d/15XaOx6KPsPeXrmy9phhCqF0zqEwDpVzrXlm9yQ_NugI/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/