Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2024

Bản tin ngày Thứ sáu 10 tháng 5 năm 2024

 

1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 10 tháng 5 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1iyfR4Cq7BwjO9UVpR8KqzOB4VcJ87UIE/edit?usp=sharing&ouid=103919668344565580052&rtpof=true&sd=true

2- Hải Di Nguyễn: Chuyện gì xảy ra tại phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) cho Việt Nam?

https://docs.google.com/document/d/1ezyfBkYO6Jp3c3lSH3WwXZ3Cfl_inTTV/edit?usp=sharing&ouid=103919668344565580052&rtpof=true&sd=true

3- Hồ Phương Trinh – Nước cho châu thổ Cửu Long

https://docs.google.com/document/d/1tcwtbp4cVVgEf7qjpwZJkIzA-hkgg9Fs/edit?usp=sharing&ouid=103919668344565580052&rtpof=true&sd=true

4- Iida Masafumi* - Kế hoạch chiến tranh chiếm lĩnh nhận thức của Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/133rMxNMDnELJw185huzuGEPURBQr0u47/edit?usp=sharing&ouid=103919668344565580052&rtpof=true&sd=true

5- Reuters: Việt Nam khiến EU ‘khó chịu’ vì trì hoãn cuộc họp trước chuyến thăm của ông Putin

https://docs.google.com/document/d/1762FPPqQAWxK4EDIls3zC3lPmTg663n-/edit?usp=sharing&ouid=103919668344565580052&rtpof=true&sd=true

6- Tưởng Năng Tiến – Ăn Quỵt

https://docs.google.com/document/d/1PFc02xv1XZuiTpGqdd7NAcRhMK8X15PU/edit?usp=sharing&ouid=103919668344565580052&rtpof=true&sd=true

7- Tường trình tóm lược về buổi biểu tình phản đối quyết định 1334 của cộng sản Việt Nam

Cộng Đồng Người Việt Houston Biểu Tình chống Âm Mưu Gây Hoang Mang Chia Rẽ

Vietnamese Community of Houston and Vicinities – VNCH

Cộng đồng Việt ở Houston biểu tình chống hội thảo khuyến khích đầu tư tại Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/19h_DOXGdjLiW60szdre4J2BxrOxAnsMS/edit?usp=sharing&ouid=103919668344565580052&rtpof=true&sd=true

8- VNCS: An ninh Cộng sản phải chịu trách nhiệm về cái chết của nhà hoạt động Nguyễn Văn Dũng

https://docs.google.com/document/d/16A2Izv1fHkrxdV_eMVZ-X7PO2IqTme8f/edit?usp=sharing&ouid=103919668344565580052&rtpof=true&sd=true

9- VNCS: Việt Nam ngày 30.04.2024, những diễn biến đáng lo ngại.

https://docs.google.com/document/d/1FR2dQ7adtVPYlTYmlGDAEG5xV9uSqeaz/edit?usp=sharing&ouid=103919668344565580052&rtpof=true&sd=true

10- VNCS: Việt Nam: Phát ngôn sai lạc về quyền của người lao động

https://docs.google.com/document/d/1dCTY71CIcnBE071PNpLHt3EQKL-aHYLj/edit?usp=sharing&ouid=103919668344565580052&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét