Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023

Bản tin ngày thứ sáu 30 tháng 6 năm 2023

 


1- Chuyển động Quốc Phòng  từ 23 tháng 6  đến  29 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1uhKLSrlw0eUngAmcXRREpmOQQJTjxBKp/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyện Việt nam ngày Thứ sáu 30 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1-APINtl0cWbGoYzAd0qzwZDdtiWG8f4A/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Đoàn Nhật Huyền Trân: Chán làm nail, đầu quân cho Hải quân Mỹ

https://docs.google.com/document/d/1DSOFP2l70CW6UEDcao5VX0EFEUgsqyeQ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam. Bản Tuyên Bố

https://docs.google.com/document/d/1GkBxlS0FYiQ1qMdaigvZFMtljcbCMma8/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Inrasara - Văn chương đương đại tiếp nhận gì từ văn học miền Nam

https://docs.google.com/document/d/1-8i4GeACyTnkLHtlHCOKjAUo0ZtjP31B/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- LHQ yêu cầu Việt Nam giải trình về cáo buộc đàn áp hai tín đồ Tin lành ở Tây Nguyên

https://docs.google.com/document/d/1B2OYJHw-QwrfBQ0_YgoEAOJlsWvT8qpN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Ngoại trưởng Mỹ tiếp Trưởng ban Đối ngoại Trung ương CSVN  Lê Hoài Trung

https://docs.google.com/document/d/1Az67kNacjgIEKwzOzNrN0GWZvze1DY5e/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 30 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1MHGPt7ek5eXlthDA6cGwG29tm_IobzNh/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Thủ tướng CSVN:  ‘Không cho phép thế lực nào chia rẽ Việt-Trung’

https://docs.google.com/document/d/1dbSc8jeCWCQd246onFlziooGNMdTMQNy/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bãi bỏ việc tuyển sinh dựa trên chủng tộc tại các trường đại học

https://docs.google.com/document/d/1GPlhRriK5UFudHyAGpucl92Sy5G4pj2U/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

11- VNCS: Vụ kiện cưỡng chế xét nghiệm Covid ở Bình Dương: 'Con kiến' thắng được 'củ khoai'?

https://docs.google.com/document/d/1H8t2TAxM04JaKDC_NuU-dp6CtM5Zpq9b/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2023

Bản tin ngày Thứ năm 29 tháng 6 năm 2023

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 29 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1llHia7P384krpJn-jYi6s49iPlESsKnp/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Giáo hội Phật giáo Việt Nam đóng vai trò như cánh tay nối dài của nhà nước CSVN ở hải ngoại

https://docs.google.com/document/d/1i5cf5WgNET1U1ifcv1lUw1UCAfVYptl8/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

3- Gió Bấc  - Rối rắm quê quán, nơi cư trú, hộ khẩu: quản lý “hành dân…. là chính”!

https://docs.google.com/document/d/1gVLXkQKlkyG2koeqeUWcM1mlsMjHKMR7/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Hunsen  đưa quân tới biên giới Việt Nam bắn hạ máy bay không người lái – drones

Cambodia PM sends troops to Vietnam border to shoot down drones

https://docs.google.com/document/d/1CcT6-L_lwdBBBzfVpKmkz4gbG6rtNCbb/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- KKF (Khmers Kampuchea Krom ) lên án Công an Sóc Trăng đánh đập nhà hoạt động người Khmer

https://docs.google.com/document/d/11giaR9lyChk8UNEUwzQ-fVYb5GdJfYe8/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Ngoại giao hải quân dồn dập giúp gì cho Việt Nam trên Biển Đông?

https://docs.google.com/document/d/1wxdkIwk2Y9tUOBBB2ELCKmgrpsLj0O0J/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Ông Biden có đưa ra những hứa hẹn với ông Tập hay không?

https://docs.google.com/document/d/1UNoj_-2SOZ5vZa3tyVASggPZ8-43Qccv/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 29 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1rKl_QttkEV2dqHGsW_5bBXlyhVQ9x5y0/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Tưởng Năng Tiến – Đảng & Dân

https://docs.google.com/document/d/1wXm1N7dAjeuU2owMnLm7W0z7YS_giqxQ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Việt Nam: Điều tra Buôn bán ngầm đất hiếm . Kỳ 1

https://docs.google.com/document/d/1r1VBtRUOPcVPhuorR7SeLmbqEnD17XAK/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2023

Bản tin ngày Thứ tư 28 tháng 6 năm 2023

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 28 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1hanXbfOmz65K_U6XVGgPYQRuaH0xxXWX/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Đại sứ Campuchia tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc: “Chúng tôi không đứng về phía Trung Quốc”

‘We aren’t on the Chinese side’

https://docs.google.com/document/d/1sycwAPVIynVSopxZtkdL1fjqpNwEXZVc/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Đâu là “thế lực thờ địch”?

https://docs.google.com/document/d/1O1pJYNAbeDsMXrh1SJuaN_ARS0c3JmaB/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true

 

4- Nguyễn  Kim -  Sinh Mệnh Chính Trị của Putin Thực Sự Bị Đe Dọa

https://docs.google.com/document/d/1XyAOiB4QruHm7E7xZ9M92gSwtGgGQfNw/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Nguyễn Mạnh Hùng – Phỏng vấn Trương Bảo Sơn. Phần 1

https://docs.google.com/document/d/1hDWlFPw3HE3Q5Urpph83-ToujHk-YcYj/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Nguyễn Mạnh Hùng – Phỏng vấn Trương Bảo Sơn Phần 2.  Hết

https://docs.google.com/document/d/1C_NARFobVdMjrlibrVAYw9dKzLKVYWXz/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Rộng hơn... điện và an ninh năng lượng quốc gia

https://docs.google.com/document/d/1bQBUbEK7tIKy5nUQjl5D-CpW6u545TBE/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thành công khắp thế giới nhưng vì sao Starbucks chật vật tại Việt Nam?

https://docs.google.com/document/d/1TeSWXwRBqUwDTqR9E1Ro99g58-U3VfAY/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 28 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1_gR_qDuAtjQpyT9JK1YH3BWOrzxlUHEY/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Ts. Phạm Đình Bá - Mỗi thành phố cần một Giám Đốc Nắng Nóng

https://docs.google.com/document/d/1yQnJAC5RvKt-rH0tTnsBwX9BhIZ4kTtm/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Thứ Ba, 27 tháng 6, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 27 tháng 6 năm 2023

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 27 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1tUkwuNyv9luQgAjQwNCjHHaSg2QooYJj/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- CIVICUS: Không gian dân sự tại Việt Nam vẫn “đóng” sau khi Hà Nội vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

https://docs.google.com/document/d/1eK21mr40MlIAxjo9Dmyn0eI0qPWHWChX/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Đà Nẵng đón HKMH Ronald Reagan, VTV làm live show về hải quân chống ‘đế quốc Mỹ’

https://docs.google.com/document/d/1H9zeAhOsNWihgOrAauMZrmhmy6HxuQRL/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Nguyễn Mạnh Hùng  - Phỏng vấn Trương Bảo Sơn

https://docs.google.com/document/d/1o0FarnuigCO6le0cHZuCm8bhayE9IeEd/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Nhà quan sát: USS Ronald Reagan đến Đà Nẵng là chuyện nội bộ của Việt Nam, không cần Thủ tướng Chính ‘qua chầu’ Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1AM8io0FfP91wa-ENlOLrslvbvt5equV3/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Nơi nào là áp lực nước của thế giới – Ý kiến

https://docs.google.com/document/d/1xQamKRMZdd-s11Q9PMllydr-RppTh-LT/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Sau một thập niên, Tập lại bất ngờ đề xuất chia đôi thế giới với Mỹ

https://docs.google.com/document/d/1Qh48LOPlPRcCTyRppJFf3HSzxCewiCtj/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 27 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1nSx8Up1Hkw0xJrA9QKTJguWT0E8V_r2i/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Tiếng súng Cư Kuin còn cho thấy điều gì và nó phục vụ ai?

https://docs.google.com/document/d/1jMMkc2Voh7xS8VmJYvo8g5MkrPTmyta-/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Truyền hình Việt ngữ hải ngoại: Tương lai ảm đạm hay sáng sủa? Kỳ 2. Hết

https://docs.google.com/document/d/1NJeu78wKZ4P74kfgS-rPAnYTtZwuYZRV/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

11- Ts. Phạm Đình Bá - Trọng ơi, tàn dư cộng sản ở Nga là gì?

https://docs.google.com/document/d/1UIgGJn0uGMVKVUjqx5nl6owE4_V954ZM/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2023

Bản tin ngày Thứ hai 26 tháng 6 năm 2023

 

 1- Biến cố Cao Nguyên - CIDG nổi loạn năm 1964

https://docs.google.com/document/d/1yZG5BXXxK3QNU3AtSyOqRSXX2o-rEnYP/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2-‘Biểu hiện tích cực’ về cam kết hòa bình ở Biển Đông

https://docs.google.com/document/d/1WEKuGDbSnYmuwYHyX7zdXbWCJXxqLT3t/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Bộ tứ Mỹ, Nhật, Ấn, Úc cấp tập ghé thăm, Việt Nam hành động thầm lặng

https://docs.google.com/document/d/1fUS1k7NH90nLnsoZbnLgM-iqla9XF_8s/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong chiến tranh Đông Dương

https://docs.google.com/document/d/1f1eA_osAyBAjO9-Dz_MCSzh2UZl5O8b4/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 26 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1l60gTXPl0tFEo3lW0O-6RK1oqjWU5fmN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Có bao nhiêu “Wagner group” và “Prigozhin” ở Việt Nam?

https://docs.google.com/document/d/1zvG8L-L2SK1bqdNeUd1hdxlVTM8zROdN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Nhìn lại toàn cảnh cuộc binh biến của Tập đoàn Wagner

https://docs.google.com/document/d/1_WRhtcsAZVC2O1-uvaTWaTNRHo-JmNg5/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 26 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1tj9SjoIQcWgsdbe81R8-biVQ3VUQDRMc/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Thu hoạch mặt trời và gió để buôn bán điện xuyên biên giới khả chấp trong phân vùng Mekong và vùng phụ cận.

https://docs.google.com/document/d/1V_FfG_0Dk_wKBvv0k0bmUJae2pP77rBP/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Trần Lý - Chuyện FULRO Cuộc nổi loạn 19 tháng 9, 1964 tại Ban mê Thuột

https://docs.google.com/document/d/1U83WiJ1zFnqKpIgAlie-YBUhVzG3aEzd/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

Bản tin ngày chủ nhật 25 tháng 6 năm 2023

 


1- Bất ổn ở Nga: Phản ứng từ các chính phủ nước ngoài

https://docs.google.com/document/d/1MbhLWb2UynqTsYDJ4FBG7o3PQKhKPuId/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Cà phê Việt Nam gặp thách thức về nguồn gốc “không phá rừng” khi xuất vào EU

https://docs.google.com/document/d/15rftdsteiFPpaOIRSZaJzwZpRD-ljgVt/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Hàng Không Mẫu Hạm  USS Ronald Reagan thăm Việt Nam

USS Ronald Reagan Carrier Strike Group Visits Vietnam

https://docs.google.com/document/d/1MoTULp6DoNH7KkT5NVUR0BuZA_Jmf6Uw/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4-“Người bán hàng số 1 của Hàn Quốc” vẫn dè dặt

https://docs.google.com/document/d/1dYdh7G0Cep0Tv5FvL1qukQehHZbAqSkt/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Sự hỗn loạn tại Nga tạo ra một khoảnh khắc lo lắng ở Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/12e6HJVPzM0dZ-va61bxhqGGl-Syb0v-U/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Truyền hình Việt ngữ hải ngoại: Mặt trận không yên tĩnh  Kỳ 1

https://docs.google.com/document/d/1xDqZerxIfKr-YGP52Y52lejAcy8zgimV/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Vì sao trùm Wagner lại mâu thuẫn với giới lãnh đạo quân sự Nga?

https://docs.google.com/document/d/1_oAAl68-Oppr79J0WPko4SHpqx_tPmnJ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Việt Nam: Giải pháp cho Tây Nguyên: “Cuội” và “Nguội”

https://docs.google.com/document/d/1ah6jFZVVpo9SPRpiqFPof7QYWe42T4v9/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Việt Nam: Trái vải đi lòng vòng trước khi đến… Hoa Kỳ

https://docs.google.com/document/d/1KfZfNE66A9ftj248iTK0j7zxf0mFj3jn/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Bản tin ngày Thứ bảy 24 háng 6 năm 2023

 


1-70 năm tội ác Cộng Sản Việt Nam, nhóm La Lutte bị sát hại tại Miền Nam

https://docs.google.com/document/d/1fSy5ciGY_BJwhcj6GlhWe2mbGqZRTTKs/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Các nước độc tài “học chiêu” của nhau như thế nào?

https://docs.google.com/document/d/1SkUlXh4xq48Jw66psBRczPY0Sh9fEZvD/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Căn Cứ Quân Sự Của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương

https://docs.google.com/document/d/1_hJZMxV8m8WSBzCR50M6pLOsvqMivLM2/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Giáo dục và thời ‘đất nước chưa bao giờ như thế này’

https://docs.google.com/document/d/1uMynTa2Rdj2cw4yjCMWkiK4NMXVx65Y9/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Nguyễn Quang Dy - Bài học nhãn tiền về EVN

https://docs.google.com/document/d/16kAe44WbQ9F_ZjFqWg28GFfPl-22hsMb/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Nguyễn Xuân Xanh - Cách mạng công nghiệp hay tiêu vong

https://docs.google.com/document/d/1_IQ_jSl3ZEqS0e4YQVl_sA4YJgCjsAgx/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Niềm vui và nỗi buồn khi ba luật sư Việt Nam thoát ‘truy tìm’ để tới Mỹ an toàn

https://docs.google.com/document/d/1ExrbJO0twKYsUAcw6mtb8ChDkyNTjN7c/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Tây Nguyên: Văn Hóa Sống hay Di Sản

https://docs.google.com/document/d/1PNjYZ-4-2VH9swaM131iWfUsFU44nTAJ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Việt Nam bị liệt vào « danh sách xám » các nước rửa tiền, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt

Liệu Mỹ vẫn còn kiên nhẫn với Việt Nam?

https://docs.google.com/document/d/1g8ym-jCeT5bOpMmBVb9VNfM1FKxf3Lwa/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Việt Nam phải sửa đổi Luật Công đoàn theo đúng cam kết với quốc tế

https://docs.google.com/document/d/1dyc893oDkiPWibunJZFJbSLYnWI7WpoS/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true