Thứ Ba, 20 tháng 6, 2023

Vũ khí được phương Tây mua cho Ukraine hầu như bị hỏng hoặc không được giao đến

 


https://docs.google.com/document/d/1g_QFNYzb2_5X5xLRbjUSCVRSWiKssHId/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét