Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

Thấy gì từ việc Putin gửi điện chúc mừng sinh nhật Tập Cận Bình?

 


https://docs.google.com/document/d/1fNNDtol-1j_Wi0nz_ciMlg2QxrkOzSpN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét