Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

Ông Modi thăm Mỹ: Vì sao Washington trải thảm đỏ đón Thủ tướng Ấn Độ?

 


https://docs.google.com/document/d/130efDk-pCDXMFOqYvGyVwFvYN886kuXv/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét