Thứ Hai, 26 tháng 6, 2023

Bản tin ngày Thứ hai 26 tháng 6 năm 2023

 

 1- Biến cố Cao Nguyên - CIDG nổi loạn năm 1964

https://docs.google.com/document/d/1yZG5BXXxK3QNU3AtSyOqRSXX2o-rEnYP/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2-‘Biểu hiện tích cực’ về cam kết hòa bình ở Biển Đông

https://docs.google.com/document/d/1WEKuGDbSnYmuwYHyX7zdXbWCJXxqLT3t/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Bộ tứ Mỹ, Nhật, Ấn, Úc cấp tập ghé thăm, Việt Nam hành động thầm lặng

https://docs.google.com/document/d/1fUS1k7NH90nLnsoZbnLgM-iqla9XF_8s/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong chiến tranh Đông Dương

https://docs.google.com/document/d/1f1eA_osAyBAjO9-Dz_MCSzh2UZl5O8b4/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 26 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1l60gTXPl0tFEo3lW0O-6RK1oqjWU5fmN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Có bao nhiêu “Wagner group” và “Prigozhin” ở Việt Nam?

https://docs.google.com/document/d/1zvG8L-L2SK1bqdNeUd1hdxlVTM8zROdN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Nhìn lại toàn cảnh cuộc binh biến của Tập đoàn Wagner

https://docs.google.com/document/d/1_WRhtcsAZVC2O1-uvaTWaTNRHo-JmNg5/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 26 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1tj9SjoIQcWgsdbe81R8-biVQ3VUQDRMc/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Thu hoạch mặt trời và gió để buôn bán điện xuyên biên giới khả chấp trong phân vùng Mekong và vùng phụ cận.

https://docs.google.com/document/d/1V_FfG_0Dk_wKBvv0k0bmUJae2pP77rBP/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Trần Lý - Chuyện FULRO Cuộc nổi loạn 19 tháng 9, 1964 tại Ban mê Thuột

https://docs.google.com/document/d/1U83WiJ1zFnqKpIgAlie-YBUhVzG3aEzd/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét