Thứ Ba, 20 tháng 6, 2023

Người Việt hải ngoại có thay đổi được quan điểm của người Mỹ về chiến tranh VN và VNCH?

 


https://docs.google.com/document/d/1XSAoCYY8h0S15U29_d_yNdf59o_vA27G/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét