Thứ Ba, 31 tháng 10, 2023

Bản tin ngày Thư ba 31 tháng 10 năm 2023

 

1- Bassam Tawil* - Ý nghĩa đích thực của khẩu hiệu “Từ sông ra biển, Palestine sẽ được tự do”

Die wahre Bedeutung der Parole »From the river to the sea, Palestine will be free«

https://docs.google.com/document/d/1KcJO0qpHVH0R8nJiBRYFHiv9KQAmMxItOSq94XQnyaw/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 31 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1gQNp8eoJlWHRhHYqihlnDNroCPttdJpQrNaU315aKzY/edit?usp=sharing

3- Hoa Kỳ: Nghiệp đoàn xe hơi đạt thỏa thuận, chấm dứt đình công

https://docs.google.com/document/d/1DQ1bH57NUgBc7MBZKBrctvxjdHD-MPDK--Eb5cEvi8o/edit?usp=sharing

4- Nhìn lại hình ảnh xưa của minh tinh điện ảnh Kim Vui

https://docs.google.com/document/d/1lF7VkrnvJodV1wmW84KGV-CT-wmdAyMpS-Y1WRTDjQI/edit?usp=sharing

5- Phan Châu Trinh - Quân trị chủ nghĩa và Dân trị chủ nghĩa

https://docs.google.com/document/d/1FIvmwWoudRzbRlXLROEDGsqL3orxKGavjm8AVS_-iVI/edit?usp=sharing

6- Pierre-Antoine Donnet* -  Trung Quốc: Nghệ thuật điêu luyện đầu độc thông tin

 

https://docs.google.com/document/d/1HgILvAktr97PqIrBKCK7KfgACUvyuManTcmsUkmtnLo/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 31 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/14b838yKaoLTUXyqbFq7aqprgvGmGJSLHEi1E4fMAimE/edit?usp=sharing

8- VNCS: Việt Nam không nên đi theo mô hình đang sụp đổ của Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1J4gklbRYSemu2kazoBmGbshJx3UVWxlW_89w6G0gTTI/edit?usp=sharing

9- VNCS: Trung Quốc muốn một nước Việt Nam như thế nào trong hoàn cảnh địa chính trị mới?

https://docs.google.com/document/d/10vvCbXABhMbhUIFxA3Gh8icoHeV1n_0tzqWlq07dTX4/edit?usp=sharing

10- VNCS: Việt Nam ‘ủng hộ cuộc đấu tranh của Palestine, nhưng có lợi ích với Israel’

https://docs.google.com/document/d/1NUT3qCYTtxZR_EuixdnkeG92fKC9OHOxp52g5bKIEUo/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/