Thứ Năm, 5 tháng 10, 2023

Bản tin ngày Thứ năm 05 tháng 10 năm 2023

 


1- Bộ Tư pháp Mỹ: Albemarle chi 3,5 triệu đôla để 'bôi trơn' tại Việt Nam; 6,5% hoa hồng

https://docs.google.com/document/d/1c-F9z_DcAnwAg_flEnKAKVvAo03gNT58E0K9rPf-B9k/edit?usp=sharing

2- CHANGE và án trốn thuế - Kỳ 5: Miễn thuế kiểu… đố mày xin được

https://docs.google.com/document/d/1jJHMOJfiDXovcIP8XjbLWagT_-roLFGkBl4lDO1PHlI/edit?usp=sharing

3- Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ của Cộng Hòa bị mất chức

https://docs.google.com/document/d/1PHMg-oUgKYMM9QCbTiydQ3n0pXwxWIA8eQ0VGhq1wqc/edit?usp=sharing

4- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 05 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1A2R51XY8LWIdKGBDaNV-kl2LyWQZANLxPghs9zMUT94/edit?usp=sharing

5- Điệp Mỹ Linh -  “Anh Xi”

https://docs.google.com/document/d/1SquRktQt2E9mpUX2b_fBZp0aVqMP1UfLUeHc-5GOECI/edit?usp=sharing

6- PHÂN TÍCH: Đằng sau cuộc biểu quyết lịch sử nhằm truất phế ông McCarthy khỏi chức Chủ tịch Hạ viện

https://docs.google.com/document/d/1YozkeXF3mNAuh6BIacnXMRxl1rJbITELj80VYiKWQm4/edit?usp=sharing

7- Pierre-Antoine Donnet* - Từ  BRICS đến  G20, xung đột bất tận Trung-Mỹ

https://docs.google.com/document/d/1yhx9zCQvgPZp9ZNsU1bYYsmseHG_eIXu4SXvRBWtcrY/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 05 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1N0z9dWmaYO8h8gm3E1Y-BrXPIjpXFnyR8Ex-XLh6KEc/edit?usp=sharing

9- Ts.  Nguyễn Văn Huy : Đã đến lúc phải tìm giải pháp để người Thượng trên Tây Nguyên hội nhập hài hòa vào cùng dân tộc Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1FfOHsvfoOik2po-GmajWufe3qHBw9t26ew58yP1Cz-I/edit?usp=sharing

10- Tưởng Năng Tiến – Nguyễn Duy Kiên

https://docs.google.com/document/d/1ilxQ0j2PpjQbFY_wTgn35uO1mne_ljmK9pLJY3CQkfs/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét