Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 13 tháng 10 năm 2023

 


1- Chuyển động Quốc Phòng từ 06 tháng 10  đến  12 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1PAAACn619Dvth4h0Mc180iNKmUAqCQduiLxFGKl7pMM/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 13 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1ozivk5z658KIAXchZZ7tkKKj8GnYwp6rzQW5IN-FJj4/edit?usp=sharing

3- Cuộc chiến Israel – Hamas: Tác động thế giới và chuẩn bị cho Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1ZLNC3fBKB0iaL8EkkR81eXnxXgzcGDOWAhc04_B84MU/edit?usp=sharing

4- Gaza: Quá khứ và hiện tại

https://docs.google.com/document/d/1ExgfrkXjvjbr-BwNT0PED5SpuN-Nz7rtRFKNUDd7rHU/edit?usp=sharing

5- Lạp Chúc Nguyễn Huy*  - Hướng dẫn định hình văn hóa Việt

https://docs.google.com/document/d/1cUSwmZgHMryB1uvZr5i3qh82iNkXLgnu8jYeE7u5V3g/edit?usp=sharing

6- Nhìn cách Nam Hàn hành động để bảo vệ nền kinh tế

https://docs.google.com/document/d/1xhgcwECr5yRAfM-uAEhDLTxZ-1LlspI_wlh0bczYTF8/edit?usp=sharing

7- Putin và Hành lang vận tải quốc tế Bắc-Nam, « những con đường chiến lược mới » của Nga

https://docs.google.com/document/d/1F6eICqeMD_RL2Wd_c5frbmwXYLZWGgkdJTBBlGj9HFQ/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 13 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/10S6tCuwUGE1wayxvbrXR8BCUu5g_X3gWEdgQkT5VgXY/edit?usp=sharing

9- VNCS: “Anh em dị hợm” của nền kinh tế định hướng XHCN

https://docs.google.com/document/d/1x5Zg5C7ajhTX1t1mScNT4iziuB6FKNmwcDTMhdQKoTk/edit?usp=sharing

10- Vũ Linh - Cộng đồng người Việt và chính trị Mỹ

https://docs.google.com/document/d/1uVWfxQPXwi1URB6xw8-j7QKtIjaNgs7gSA7ghTc23dk/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét