Thứ Hai, 9 tháng 10, 2023

Bản tin ngày Thứ hai 09 tháng 10 năm 2023

 


1- Chiến tranh giữa Do-Thái và Palestine bắt đầu ….

https://docs.google.com/document/d/1fMtm6lS5g7pA0_9mZR9cWQNEZpswQqBMQmGya776qDM/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 09 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1PD9UGm9y6ZSeLyS9JMZef8Ncf4z9XCxel6WI9PGNsFQ/edit?usp=sharing

3- CSVN : Trung ương 8 bế mạc . Cần đột phá tiếp để đối phó với Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1Aearu2NMLQwkKeZSmjzLlSL-1RR8qqpusC3KdJ70XUo/edit?usp=sharing

4- Giáo Dục Sư phạm Việt Nam Cộng Hòa - Trường Sư Phạm Qui Nhơn

https://docs.google.com/document/d/18ri_5E6c0QFVkBGMfuYyHXW7F_qyhjU_rkKix6undtQ/edit?usp=sharing

5- Lạp Chúc Nguyễn Huy - Văn Hóa XHCN tại Việt Nam. Bài cuối

https://docs.google.com/document/d/1O84l9cfGFPje44t8potSTYcY2wFrLK-oWQi4DXi51Tg/edit?usp=sharing

6- Laurent Gédéon - Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông như thế nào ?

https://docs.google.com/document/d/1B2CYDeu5_vOYyzfRBMCSw2oiLkAGq63FcbJEhs5P7Pw/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 09 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1bu2RqeVBRHtSaXvpEBQ9p-ZKyTFtAygX-gk5-JT4uhw/edit?usp=sharing

8- Ts. Nguyễn Xuân Xanh - Hsinchu (Tân Trúc) và Bài học cất cánh của Đài Loan

https://docs.google.com/document/d/154KQERnQNyzojdRTKag8VXVnJqvV8oJ-l72z-Qh-6uk/edit?usp=sharing

9- Ts. Phạm Đình Bá -Tương quan giữa không-chịu-phát-triển nghèo đói và Trọng

https://docs.google.com/document/d/1dVnYmx6vxbYWhDH4_2OhHHEJG0vKfeNw4XWxhsBLE2E/edit?usp=sharing

10- Vũ Quang Việt * - Kinh tế Việt Nam từ 2010 đến 2023 và con đường phía trước (phần A)

https://docs.google.com/document/d/1UTRwG0a7VT3TvI-kvFEx0KoeAvlDPcVVmntpQBndJP8/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét