Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 10 tháng 10 năm 2023

 


1- Cái bóng của thác nước trong khu vực Mekong

https://docs.google.com/document/d/1ifzjd66qRBIZ_GiDsfUG6zV2CIYu6rSLZ4uGmzKWlNk/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 10 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/16kBR0eYoQwVgAQx0sNyMpZYzc2_R29rk63fKXDoKIv8/edit?usp=sharing

3- Cơ quan tình báo Quốc Gia Do Thái Mossad

https://docs.google.com/document/d/1UZGNHHhoFmpBTT9iXPO5VRSymDQU2ayy0zDe3Bpites/edit?usp=sharing

4- CSVN: Hà Nội bị tố ăn cắp tin tình báo trong đợt tiếp TT Joe Biden

https://docs.google.com/document/d/1WrqQMg9cXzqtdBdGuWsc9jFJL37Scnqh9uRGw0NaCEg/edit?usp=sharing

5- Daniel Byman và Alexander Palmer * - Những điều cần biết về xung đột Israel-Hamas

https://docs.google.com/document/d/1MoHLyAO_Yk0i3Esj67onlmzTBwj1SXCdg0QY4f7QQGo/edit?usp=sharing

6- Hoa Kỳ: 5 cơn bão tài chính sắp ập tới Hoa Kỳ

https://docs.google.com/document/d/1UV4P2qWExj1QMyDXIFTXSM2HMHx5gvtd1X_wPW5zHgk/edit?usp=sharing

7- Những câu hỏi lớn nhất trên bàn cờ rối ren Trung Đông

https://docs.google.com/document/d/1TX0POJ2Qbh3ivh57Jfn0eKh-KwV0TlkhiHeEjBQ3MT4/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 10 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1Il3iziPwCxrkhjxzcTVPuqoUecM2M59Yhcq98qt9DE0/edit?usp=sharing

9- Ts. Nguyễn Xuân Xanh  - Xôn Xao Mùa Nobel

https://docs.google.com/document/d/1WpFLpIJmMGdvEfvxr3XkgG1iXcxHVg-2W0M-6P1VfE0/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét