Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

Bản tin ngày Thứ năm 26 tháng 10 năm 2023

1- Bob Davis * - Tranh luận ở Phương Tây về triển vọng kinh tế Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1yy3ESLzgrtt-CLTv_ILTLMuOpq2EtFwj4AUbkMNPI6E/edit?usp=sharing

2- BRP Sierra Madre, con tàu sắt vụn đáng tự hào của Philippines

https://docs.google.com/document/d/1GeU3RxAvZb6rgXqLVyuWDxNOjsZLO9E_tuTpDOQDCCM/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 26 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/10aEwZX9Ai1c1LaD8doM-UcJ-9EEFJCIctA0mc8GDFfs/edit?usp=sharing

4- Lạp Chúc Nguyễn Huy - Hướng dẫn định hình văn hóa Việt

Nón Lá

https://docs.google.com/document/d/1wy76vWyM05bcqq1tN7DnKL9MdWBZ4gBCkRM-yCKnhoY/edit?usp=sharing

5- Phạm Văn Duyệt – Tưởng nhớ Tổng thống Ngô Đình Diệm

https://docs.google.com/document/d/1SRGy4K4UjMs680vX0b7IC-VW0UCYy_WezRIUaa72qF0/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 26 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1gMSGjw2UlehVYmt7CN426mf03q-w4W3eSTVc7ALtHto/edit?usp=sharing

7- Trắng, đen và phải... ngoan

https://docs.google.com/document/d/1pmomrw1pC_IfvyR_PQYYm0zRdMVYcMIo3lgGzgPRVnY/edit?usp=sharing

8- Tưởng Năng Tiến – Nguyễn Mạnh Tường & Võ An Đôn

https://docs.google.com/document/d/1HlM5_n5NqQKU5llUd1YiQDpEfqA2j58EEzaRp5dy3mw/edit?usp=sharing

9- Ứng dụng AI trong quân sự: Trâu chậm uống nước đục

https://docs.google.com/document/d/1yR1A_u-A3AnhfXt52qSDt4SHyYIyO4T0HyOXbYUmL3M/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét