Thứ Ba, 3 tháng 10, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 03 tháng 10 năm 2023

 


1- Bông Lau - Nikki Haley

https://docs.google.com/document/d/1Ut7kxxR2fzWOwGCp0CnI2vdxqFcq9H4yVioeHM4PXn0/edit?usp=sharing

2- CHANGE và án trốn thuế  Kỳ 4

https://docs.google.com/document/d/1qW-iNP6ZD2Rri5HajOO_LjOPcwlOnif5-HddjLzJZjA/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 03 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1Q3khUkpS1Dn4pTc6K8fWqze4NsTOyC8wn7WhuDV-jxk/edit?usp=sharing

4- Lạp Chúc Nguyễn Huy*  - Văn Hóa XHCN tại Việt Nam

Bài 7 và 8

https://docs.google.com/document/d/1fnuVmCN5AiebA6dnJqRo8DTS-N9rUA26DOLczfTUOow/edit?usp=sharing

5- Những vũ khí nào được chứng nghiệm “hàng xịn chất lượng cao” tại Ukraine?

https://docs.google.com/document/d/1dLQJY_DOzzlNWO4FhuMkE0IyNOju2wgNRMgnmNoCjQI/edit?usp=sharing

6- Phan Bội Châu qua tài liệu lưu trữ Pháp

Kỳ 4: Phan Bội Châu và Việt Nam Quang Phục Hội

https://docs.google.com/document/d/1D6Tqcj6ERcXViB2tVwc2EhtwZQBM8hQu0fcJee5sN7w/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 03 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1MiIJf-IerNWqbq5fXrkhO5Za997zpw0pbcPIUXS6sFY/edit?usp=sharing

8- Trung Hoa, các quốc gia Mekong nâng cao việc chia sẻ dữ kiện để khép kín " khoảng trống của không chắc chắn: " Mekong không phải là nơi để cạnh tranh"

https://docs.google.com/document/d/1cKpcCC2EYWFfPdy9siIhHLwcjwIgqLLdnV15ElTT2t0/edit?usp=sharing

9- Trương Đức Giang: ‘Người thứ ba’ ở Bắc Đới Hà và tương lai chính trị Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1ASaxKyKIFmzRfEEkK9YGkx31FIlyd3D9iISUU3hr0Gk/edit?usp=sharing

10- Truyền thông tự do : Cơ chế phản ảnh các giá trị « nhân văn » một quốc gia

https://docs.google.com/document/d/1WRrpRDwAD65UAqaGo7UabQ0sy4EigsQnNESG5MxIwEM/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét