Thứ Hai, 23 tháng 10, 2023

Bản tin ngày Thứ hai 23 tháng 10 năm 2023

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 23 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1zP53ZMsTrzDehpJv8VMV9w32DExw3GdRFbnRKna2jF4/edit?usp=share_link

2- Đỗ Duy Ngọc - Chuyện chú A Tỷ và Tiểu Thanh

https://docs.google.com/document/d/1mQ_k0d1Q2KduaUgCclclaVcmPtfFRyyKlUhm1WH_r50/edit?usp=share_link

3- Gs. Phạm Đình Lân - Việt Ngữ Và Các Chữ "Vay Mượn" Của Nước Khác...

https://docs.google.com/document/d/1bZ3sfZAwP2ZUAQvIlS6_h-84kv41o3LtWIQDyTcB0Ys/edit?usp=share_link

4- Lạp Chúc Nguyễn Huy*  - Hướng Dẫn Định Hình Văn Hóa Việt

Hướng dẫn định hình văn hóa Việt : Quốc phục áo dài

https://docs.google.com/document/d/1VaNSmop8yOYJHlCXtoOESWX5EVz_ygy_zj3bp31CapE/edit?usp=share_link

5- Nguyễn Thông - Doanh nhân ư, cũng chỉ là cam vắt

https://docs.google.com/document/d/1DQ2VXYt03AnUGX_nBTwuGDMVuLgsUayEOopodnvCtkI/edit?usp=share_link

6- Nguyệt Quỳnh - “Con Xin Lỗi…”

https://docs.google.com/document/d/1whsi0wT1PN2E6qsX0SlsosYZ6IFH9Uzq4aH0OUOy4EM/edit?usp=share_link

7- Phan Thuý Hà - “Im miệng! Đồ ngoan cố”

https://docs.google.com/document/d/1K5E02AY0zk1UGjNsF1R7g5AWQkopkewLmmoTUoZgy_o/edit?usp=share_link

8- Sụt giảm lâu dài của phù sa gây ra sự thu hẹp đang diễn ra của siêu đồng bằng Mekong, Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1NZq1o2Hio1tNIhKeYRY4PeZErFTWIJ8h8uD05ldAdV0/edit?usp=share_link

9- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 23 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/11gMzvYm8Sxed6UeAcCcGfHKXPwNUkSge3UtHtS05jSY/edit?usp=share_link

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét