Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

Bản tin ngày Chủ nhật 30 tháng 4 năm 2023


https://drive.google.com/drive/folders/1tCjEBQewgXKkryQSWz2Pl469qhN-UJXK?usp=share_link

1-24/10/1954: Tổng thống Eisenhower cam kết ủng hộ miền Nam Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/19A6BP6UokShfvMf-eiGbKAZNVocnDnmR/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2-30/04 nghĩ về hoà giải và tự do tư tưởng

https://docs.google.com/document/d/1Cv2wo4AyoAwOY4ExL1xu34NE8rcFRrTX/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Huy Phương* – Tháng Tư ngu

https://docs.google.com/document/d/1Gq9kc8lwtFohuQ69NLWvVzpRPPMzVn2p/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Quên sao được ngày 30-4-1975
https://docs.google.com/document/d/1GdBurs6nC4_RE0e4nYqTQ5WhHFeOoPir/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Thành ngữ mới: Tư bản giãy chết

https://docs.google.com/document/d/1N1DeGQwdf5d8Ag3JzF7GaGpjPWHMAOLV/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6-'Thua là đúng rồi’ – câu chuyện một tiến sĩ gốc Việt nỗ lực thay đổi cái nhìn ‘thiên lệch’ về Việt Nam Cộng hoà

https://docs.google.com/document/d/1jl-emdjopfut8Pr2D60SuI5MuwIdsmSe/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Vận động Ngoại giao cuối cùng  trước ngày 30-4-1975  

https://docs.google.com/document/d/1py6xTS-1PVuRCx9f2grSFfKIdkWQs5Lw/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Viết Từ Xứ Người : Nguyễn Phú Trọng Có Bao Nhiêu Vàng ?

https://docs.google.com/document/d/1WSXfYNTW7usdL8kb56z4hygUdRHdTHfO/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

Bản tin ngày Thứ bảy 29 tháng 4 năm 2023

 


Tưởng niệm 48 năm Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975 – 30 tháng 4 năm 2023

https://drive.google.com/drive/folders/10z1ubQrjwXDqi-ItL-_p1Rvl3QZdy2jq?usp=share_link
Tưởng Năng Tiến – Nước Ẩn & Sóng Ngầm

 


https://docs.google.com/document/d/1nIP4GSR4zzm6RYfIMuoqNIoYxGHiqLn9/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Từ Thức - 30/4. Tại sao,48 năm sau, vẫn chưa có thay đổi gì ở Viêt Nam ?

 


https://docs.google.com/document/d/1Op6SoqR8GhxLeuZnY73lttDuTqPKpVz3/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=trueTimeline: Lịch sử Việt Nam Cộng Hòa

 


https://docs.google.com/document/d/1aM9iGwUsHNrnSpkxHt2bW94e3PzZ9CNG/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Sự kết thúc chiến tranh Việt Nam

 Tác giả: Henry Kissinger

 

Tác giả: Henry Kissinger

https://docs.google.com/document/d/1b6fexMjtEsWPCkOzsmhiWnepUM8EABq7/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Mạnh Kim – 48 năm chính sách triệt người

 


https://docs.google.com/document/d/16pp6zqDkoD1AuAVpc-D3c7WzE0XBuV18/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 


Lê Bá Vận - Đánh Giá Ngày 30/4/1975 Kết Thúc Cuộc Chiến Tranh Ủy Nhiệm


https://docs.google.com/document/d/1BoWgJzAQlFpd1XvLVwZs1s1VPKKtG6CG/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Hiệp định Paris và Nhân quyền: Điều khó nói của ‘bên thắng cuộc’

Nếu có một điều bạn nên quan tâm trong Hiệp định Paris thì đó là Điều 11.

https://docs.google.com/document/d/1qWwnARVJYWQy42D6dvRjftJ4b7N9cB11/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Gs. Nguyễn Đình Cống - Cần hiểu đúng “Bản chất của Văn hóa”

 

https://docs.google.com/document/d/1lMalOK0viZsAvPtC3RKlciaWZWQOdRq8/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

1954-1975: Quốc tế đã công nhận hai nhà nước Việt Nam như thế nào

 


Thể chế nào mới thật sự đại diện cho Việt Nam? Câu chuyện vốn không hề ngã ngũ vào thời điểm Hiệp định Geneva được ký kết.

https://docs.google.com/document/d/1muiaserhIPoc3M-LN7NTUGLUj_QAc1Iu/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

30/4 – Xâm lược hay giải phóng: Từ góc nhìn công pháp quốc tế


Có đủ căn cứ và cơ sở để cho rằng tồn tại hai quốc gia tách biệt trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 1955 cho đến năm 1975.

https://docs.google.com/document/d/1ms1VJq_PrOUJ8cJ8QwHByILWE-U41t6h/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

Việt Nam : Bí mật lịch sử tháng 4 năm 1975 - Trung Quốc định tung lính Dù nhảy xuống Biên Hòa chặn Bắc Việt

 


https://docs.google.com/document/d/1fkk1wtcN-fNYfkM9lw-E3kJ0taMnBOyk/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Vẫn thế, chỉ ‘bòn khố rách sắm dù, sơn kiệu’ (*)!

 


https://docs.google.com/document/d/11qWfs8weoB5caVVcCii4uq-H4MRtfJwa/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Tưởng Năng Tiến - Tuẫn Tiết

https://docs.google.com/document/d/1OAV4w31b0JZhYalfpkojVCh6_HX9WMvO/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Trần Trung Đạo – Vết thương dân tộc chưa lành

https://docs.google.com/document/d/1ZhJssTu-GikqKdzyBAGfkPyIkinEh_Ap/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Sài Gòn, bi kịch những ngày sau Tháng Tư, 1975

https://docs.google.com/document/d/1Qj06N1vt5JxJkf_Zb2frbExfdEfhP8lu/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Phan Nhật Nam – Người lính lẫm liệt giữa tháng 4 hung hãn

 


https://docs.google.com/document/d/1de0efT-eME91np63FTesBdMoScZI65_e/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Những ngày này năm ấy

 


Hồi ức Trang Châu

https://docs.google.com/document/d/1oa-L5jq_w4R0MteYXjndZWQIYmfrgFa0/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 28 tháng 4 năm 2023

 

https://docs.google.com/document/d/1Bu2gsGbBuy1_j3gHFsHNgfhqrpDxeJe3/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Bản tin ngày Thứ sáu 28 tháng 4 năm 2023

https://drive.google.com/drive/folders/1A5o2Rf6gfYn2-cdZIl-gaoyMvvWtlztE?usp=share_link

Bản tin ngày Thứ sáu 28 tháng 4 năm 2023

 


https://drive.google.com/drive/folders/1A5o2Rf6gfYn2-cdZIl-gaoyMvvWtlztE?usp=share_link

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

Thời sự đó đây ngày Thứ tư 26 tháng 4 năm 2023

Võ Thái Hà tổng hợp

Úc đặt mục tiêu tự chủ sản xuất tên lửa trong hai năm 

26/4/2023 


Reuters 


Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles   

Úc hôm 26/4 nói họ sẽ bắt đầu sản xuất tên lửa điều hướng trong nước vào năm 2025, sớm hai năm so với dự kiến, trong hành động cải tổ sâu rộng sự bài bố về quốc phòng để tập trung vào năng lực tấn công tầm xa.

Trước đó hai ngày, chính phủ của Công Đảng cho biết họ chấp nhận các khuyến nghị trong một đánh giá quốc phòng trong đó cho biết Trung Quốc đã phát động xây dựng lực lượng hùng hậu nhất so với bất kỳ nước nào kể từ khi kết thúc Đệ nhị Thế chiến mà không hề minh bạch và cạnh tranh nước lớn có ‘khả năng dẫn đến xung đột’ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Mấy lời bộc bạch của Dương Thu Hương

Vương Trí Nhàn

24/4/2023


Những ghi chép dưới đây được tôi ghi vội sau những cuộc “chuyện vặt” với tác giả trước sau 1990. Riêng phần CUỘC PHỎNG VẤN 40 PHÚT thì là một buổi trò chuyện có chuẩn bị trước tại một phòng làm việc ở 65 Nguyễn Du, Hà Nội. Tất cả những dòng dưới đây chỉ mới một lần được đưa trên trang blog của tôi ngày 18 tháng 1 năm 2016.

***

*Quan hệ với các đồng nghiệp

– Có lần ông Tuân đưa cho tôi cái các-vi-dít và bảo thêm 12 giờ trưa bao giờ cũng độc ẩm. Hương có thể đến chơi bất cứ ngày nào.

Tôi nhận, cám ơn, nhưng không đến.

Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 26 tháng 4 năm 2023

 Quê Hương tổng hợp

Nghịch lý tham nhũng: ‘Tham’ 45 triệu bị 5 năm tù, ‘chôm’ 54 tỷ tù có 3 năm!

Ông Tư Sài Gòn /SGN
25/4/2023

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lao Động 

Bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, vừa bị kết án 5 năm tù vì tội tham nhũng.

Ở đất nước luôn có “mặt trời chân lý chói qua tim” này tin về lãnh đạo tham nhũng, gây thiệt hại rồi bị tù hầu như tuần nào cũng có, đọc riết cũng chán, vì cũng chỉ có chừng đó chữ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”…

Chỉ có Mặt trời từ trưa 30/04/1975 ở đô thành Sài Gòn hay sao?

Phạm Cao Phong

Gửi bài tới BBC từ Paris, Pháp

25/4/2023


Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, 

Bộ đội miền Bắc bắt ông Dương Văn Minh ra đài phát thanh trưa 30/04/1975

Ngày sụp đổ của VNCH hôm 30 tháng Tư năm 1975 có một bí ẩn vẫn giấu kín.

Đó là một chi tiết quan trọng trong cuộc gặp giữa viên tướng Pháp Paul Vanuxem với ông Dương Văn Minh chỉ vài giờ trước quyết định bỏ ngỏ Sài Gòn. 

Bộ trưởng Thông tin của tướng Minh ông Lý Quí Chung, người đón Vanuxem ở Dinh Độc Lập thuật lại trong cuốn "Hồi Ký không tên":

"...Có người vào báo cáo có một khách người Pháp muốn gặp tổng thống Dương Văn Minh. Tôi cùng ông bước ra. Đó là cựu tướng Pháp Vanuxem đã từng thất trận ở cuộc chiến tranh Đông Dương thời thực dân Pháp.

‘Hiểu thêm’ về thế hệ người lính VNCH.

FB Le van Quy 

25/4/2023

Úc vừa phát hành tem kỷ niệm ngày Anzac Day 25-04 (ANZAC được viết tắt từ chữ Australia and New Zealand Army Corps).


Những năm gần đây bắt đầu xuất hiện những nhà nghiên cứu trẻ nước ngoài gốc Việt thành danh với các công trình liên quan đến gốc rễ Việt Nam của họ

Tại Mỹ, nơi tập trung cộng đồng Việt kiều, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Việt nhận giải văn học Pulitzer năm 2015 cho tiểu thuyết The Sympathizer. Một người khác cũng ở Mỹ, Tiến sĩ Nguyễn Liên Hằng, được giải Stuart L. Bernath của Hội Sử gia Quan hệ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2013 nhờ cuốn Hanoi's War: An International History of the War for Peace in Vietnam.

Úc, với số người gốc Việt ước tính hơn 233.000 người, cũng chứng kiến sự xuất hiện của một số người lớn lên ở đây nhưng muốn viết về Việt Nam.

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Người Việt Tự Do

September 9, 2021 by Lê Thy 

Miền Nam tồn tại được hơn hai mươi năm tự do (1954-1975), sung túc dù đang căng mình đánh nhau với bọn lính xâm lược miền Bắc và tay sai của chúng là bọn cóc cắn du kích trốn chui trốn nhủi trong đầm lầy, chính yếu là nhờ vào tinh thần chiến đấu không chịu thua của những anh hùng thời đại khoác chiến binh VNCH .

Không phải ngoa ngữ khi tuyên xưng những người lính miền Nam là anh hùng . Có thể vài ông tướng trong hàng ngũ họ là những quân nhân gốc khố xanh khố đỏ xuât thân từ hồi Đại Pháp, nhưng đa số là những thanh niên ý thức rất rõ tại sao mình phải khoác quân phục , tại sao mình phải cầm súng . Ho biết họ phải bảo vệ mảnh đất , đồng bào – trong đó có cha mẹ vợ con anh chị em – đang sinh sống . Đó là Tổ Quốc họ , thân nhân máu mủ họ mà nếu họ sơ sẩy , tất cả sẽ bị cai trị bởi những người cùng chung tiếng nói , chung lịch sử dựng nước , nhưng hoàn toàn khác trái tim , chỉ muốn đày đoạ và cướp đoạt tài sản cũng như hành xử với họ như giới chủ nhân đối xử với nô lệ của mình .

Ngô Nhân Dụng - Lịch sử sẽ viết gì về ngày 30 tháng 4

Một bài học kinh nghiệm mà người Việt Nam năm 2075 có thể nghĩ ra là đừng bao giờ chấp nhận sống dưới một chế độ độc tài. Nhất là một chế độ dựa trên một hệ thống tư tưởng giáo điều, hủ lậu, cố chấp. 

Người học lịch sử sau này sẽ tự hỏi tại sao chế độ đó không sụp đổ nhanh hơn, theo sau ở các nước Đông Âu và Nga, để dân Việt Nam được sống tự do sớm hơn, có cơ hội phát triển kinh tế và văn hóa nhanh hơn? 

Ký giả này đã nhiều lần tự hỏi một cuốn lịch sử Việt Nam in năm 2075 sẽ nói gì về ngày 30 tháng Tư trước đó 100 năm?

Nguyễn Kim - Liệu Joe Biden Còn Có Cơ Hội Đắc Cử Nữa?

Hoa Kỳ sẽ có cuộc bầu cử Tổng Thống vào năm 2024.  Cựu TT Trump đã tuyên bố sẽ tái tranh cử và nhiều ứng cử viên khác của đảng Cộng Hòa cũng đã tuyên bố sẽ chính thức tranh cử, bao gồm cựu Thống Đốc South Carolina Nikki Haley, nhà triệu phú Vivek Ramaswamy, cựu Thống Đốc Arkansas Asa Hutchinson và nhà truyền thông Larry Elder.  Ngoài ra còn một số ứng cử viên Tổng Thống khác đang có nhiều hoạt động tranh cử nhưng chưa chính thức tuyên bố là cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, Thống Đốc Florida Ron DeSantis, Thượng Nghị Sĩ Tim Scott, và Thống Đốc New Hampshrise Chris Sununu. 

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

Hoa Kỳ - Elon Musk còn mạo hiểm được bao lâu?

 Lê Tây Sơn/SGN

24/4/2023

Tỷ phú Elon Musk vừa bán số cổ phiếu Tesla trị giá $3.95 tỷ (ảnh: Muhammed Selim Korkutata / Anadolu Agency via Getty Images)

Chỉ trong vòng 24 giờ, tỷ phú Elon Musk đã khẳng định lại danh tiếng một người thích đối diện với rủi ro dù đôi khi phải trả giá rất đắt. Chính tính cách khác người này đã dẫn đến nhiều thành công của Musk.

Trở lại tính cách thực của mình

Elon Musk có một tuần đầy kịch tính với những tuyên bố bất ngờ liên quan đến mạng xã hội Twitter, công ty xe điện Tesla và công ty không gian SpaceX. Chỉ trong vòng 24 giờ, từ tối thứ Tư đến tối thứ Năm tuần trước, Musk đã thực hiện ba vụ cá cược rất lớn cho ba công ty được thành lập với ba mục tiêu khác nhau. Ba công ty cùng lúc thể hiện mệnh lệnh: “tiến lên phía trước, bất chấp rủi ro”.

Việt Nam : Có gì trong thư 70 nhóm tôn giáo quốc tế gửi chính quyền Biden về 'đàn áp tôn giáo ở VN'?

 Mỹ Hằng

BBC News Tiếng Việt

25/4/2023

 

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

(Ảnh minh họa)

Mới đây, Liên minh Quốc tế về Bảo vệ Tự do Tôn giáo Toàn cầu (ADF) cùng với 70 nhóm tôn giáo quốc tế đã gửi thư tới chính quyền của Tổng thốn Biden, kêu gọi các quan chức liên quan giải quyết cuộc đàn áp mà các nhóm tôn giáo thiểu số ở Việt Nam đang phải chịu đựng.

Bức thư cũng được gửi tới Ngoại trưởng Antony Blinken trước chuyến thăm Việt Nam của ông hồi giữa tháng này về vấn đề nói trên.

"Chính quyền Biden vẫn chưa trả lời bức thư của chúng tôi," ông Sean Nelson, Cố vấn Pháp lý của ADF Quốc tế về Tự do Tôn giáo Toàn cầu nói với BBC News Tiếng Việt từ Hoa Kỳ.

"Nhưng từ việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo, chúng tôi biết rằng Hoa Kỳ nhận thức được và quan ngại về tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng đối với các nhóm tôn giáo thiểu số ở Việt Nam,"

Ông nói thêm:

Lâm Vĩnh Bình – 30 tháng 4 năm 1975, các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đi đâu?

 May 29, 2020 by Lê Thy

Lê Thy đánh máy từ báo QUỐC GIA (Montreal-Canada) số 151-Quốc Hận 2020

Theo Wikipedia, Quân Lực VNCH có 173 vị tướng từ cấp thống tướng đến chuẩn tướng.

Theo tài liệu lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Việt Nam ở San Jose, vào tháng 4 năm 1975, VNCH có 112 tướng lãnh trong số có 80 vị đã rời khỏi Việt Nam khi Cộng Sản chiếm Saigon.

Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, nếu không kể vị Thống Tướng duy nhất là Lê Văn Tỵ đã mất năm 1964, các tướng lãnh đã mất vì già yếu, vì tử trận (7), các tướng đã hồi hưu hay giải ngũ thì vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, VNCH có 107 tướng tại ngũ được liệt kê như sau:

Tưởng niệm những vị anh hùng tuẫn tiết ngày 30 tháng 4 năm 1975

 May 29, 2020 by Lê Thy

Lê Thy đánh máy từ báo QUỐC GIA (Montreal-Canada) số 151-Quốc Hận 2020

Cứ đến ngày 30 tháng tư, người dân Việt Nam đau xót nhớ đến ngày Quốc Hận. Chúng tôi xin thắp nén hương lòng tưởng niệm những vị anh hùng đã tuẫn tiết trước hay sau ngày 30 tháng tư và những vị anh hùng vô danh các cấp bực trên khắp nước mà chúng tôi không rõ được danh tánh.

1- Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Cựu Tư lệnh Quân Đoàn II tự tử bằng độc dược ngày 29/4/1975, mất tại nhà thương Grall tối ngày 30.

2- Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh Quân Đoàn I, tự sát sáng ngày 01/05/1975.

3- Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tư lệnh phó Quân Đoàn IV, tự sát tại văn phòng Bộ Tư Lệnh tối ngày 30/4/1975.

4- Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Tư lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh, tự sát tại căn cứ Đồng Tâm rạng sáng 1/5//1975.

5- Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh, tự sát tại sân cờ Bộ Tư lệnh ở Lai Khê ngày 30/4/197.