Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

30/4 – Xâm lược hay giải phóng: Từ góc nhìn công pháp quốc tế


Có đủ căn cứ và cơ sở để cho rằng tồn tại hai quốc gia tách biệt trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 1955 cho đến năm 1975.

https://docs.google.com/document/d/1ms1VJq_PrOUJ8cJ8QwHByILWE-U41t6h/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét