Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

Bản tin ngày Chủ nhật 30 tháng 4 năm 2023


https://drive.google.com/drive/folders/1tCjEBQewgXKkryQSWz2Pl469qhN-UJXK?usp=share_link

1-24/10/1954: Tổng thống Eisenhower cam kết ủng hộ miền Nam Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/19A6BP6UokShfvMf-eiGbKAZNVocnDnmR/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2-30/04 nghĩ về hoà giải và tự do tư tưởng

https://docs.google.com/document/d/1Cv2wo4AyoAwOY4ExL1xu34NE8rcFRrTX/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Huy Phương* – Tháng Tư ngu

https://docs.google.com/document/d/1Gq9kc8lwtFohuQ69NLWvVzpRPPMzVn2p/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Quên sao được ngày 30-4-1975
https://docs.google.com/document/d/1GdBurs6nC4_RE0e4nYqTQ5WhHFeOoPir/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Thành ngữ mới: Tư bản giãy chết

https://docs.google.com/document/d/1N1DeGQwdf5d8Ag3JzF7GaGpjPWHMAOLV/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6-'Thua là đúng rồi’ – câu chuyện một tiến sĩ gốc Việt nỗ lực thay đổi cái nhìn ‘thiên lệch’ về Việt Nam Cộng hoà

https://docs.google.com/document/d/1jl-emdjopfut8Pr2D60SuI5MuwIdsmSe/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Vận động Ngoại giao cuối cùng  trước ngày 30-4-1975  

https://docs.google.com/document/d/1py6xTS-1PVuRCx9f2grSFfKIdkWQs5Lw/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Viết Từ Xứ Người : Nguyễn Phú Trọng Có Bao Nhiêu Vàng ?

https://docs.google.com/document/d/1WSXfYNTW7usdL8kb56z4hygUdRHdTHfO/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét