Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

Hiệp định Paris và Nhân quyền: Điều khó nói của ‘bên thắng cuộc’

Nếu có một điều bạn nên quan tâm trong Hiệp định Paris thì đó là Điều 11.

https://docs.google.com/document/d/1qWwnARVJYWQy42D6dvRjftJ4b7N9cB11/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét