Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

Vẫn thế, chỉ ‘bòn khố rách sắm dù, sơn kiệu’ (*)!

 


https://docs.google.com/document/d/11qWfs8weoB5caVVcCii4uq-H4MRtfJwa/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét