Thứ Tư, 11 tháng 10, 2023

Bản tin ngày Thứ tư 11 tháng 10 năm 2023

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 11 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/19sPbW_TfVKlRNaIh40wEL0z1wSUJMWQ-770SnpT-4jE/edit?usp=sharing

2- Emma Ashford và Evan Cooper * - Đúng, trật tự thế giới hiện nay là đa cực!

https://docs.google.com/document/d/1ktCvFdMPAAGddIHHCNtC6qYLH-2rc9EHdEAf5o3KPiQ/edit?usp=sharing

3- Người thách thức “giá trị châu Á” của Lý Quang Diệu

https://docs.google.com/document/d/12uBGaVlDzrSxT1cS09wfhgddXMT8b_0l3Vk89I24NsE/edit?usp=sharing

4- Nguyễn Kim - Israel Bị Hamas Tấn Công

https://docs.google.com/document/d/1zczcc57cNa0q147A4fTbb99NpsoAS510oJ-B1ETKvSM/edit?usp=sharing

5- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 11 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1tT2Jh03OWb7Zjn-rx-COVsnYWyJgRHsvtz5fuPpcy6Q/edit?usp=sharing

6- Trung Quốc & Đông Nam Á

https://docs.google.com/document/d/1r_zZTNS0sc-xXFu8upS0LX0O7hQGTmaEhzvYyd8Kxdk/edit?usp=sharing

7- VNCS: Ba chuyên gia nhân quyền LHQ kêu gọi Việt Nam ân xá tử tù Nguyễn Văn Chưởng

https://docs.google.com/document/d/1oOAko8jyqAVc8mKfihUgVkVEoXam185bzbKZ3fTcD-4/edit?usp=sharing

8- VNCS: Bị nhà nước Việt Nam “trả thù” vì liên hệ và hợp tác với LHQ

https://docs.google.com/document/d/1BSbQc_RXpKJp2EgalP4zV7E3fnbESIOgi3gyewYfg4w/edit?usp=sharing

9- VNCS: Thành ngữ mới: Thành công tốt đẹp

https://docs.google.com/document/d/1olLj19gw5z4pe9HL6PeuG0pvAtX2JhTgR2ZX4juEzeE/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét