Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

Bản tin ngày Thứ bảy 07 tháng 10 năm 2023

1- Chính phủ Hoa Kỳ có nguy cơ phải đóng cửa một lần nữa sau khi ông McCarthy bị bãi nhiệm và Đảng Cộng Hòa ‘nội chiến’

https://docs.google.com/document/d/1kdN7zsdcnBrcX6qWtmuzHMffxepQ2swcDzxSKLabC2M/edit?usp=sharing

2- Chuyển động Quốc Phòng  từ 29 tháng 9  dến  5 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1qKP6HlUSs_n_z7d7MywLQrtZG-1UbuvkC8NI9jXHpnU/edit?usp=sharing

3- CIVICUS Monitor: VN hình sự hóa giới hoạt động, tàn nhẫn với tù nhân chính trị

https://docs.google.com/document/d/1xxQSX6ISDXDzWx7uz6rJaescuEFSrCgJUz_ms6hnplI/edit?usp=sharing

4- Lạp Chúc Nguyễn Huy *  - Văn Hóa XHCN tại Việt Nam. Bài 13 và 14

https://docs.google.com/document/d/17F5v_TGc9YV0elqUfZMJQDqEbavc_Yt-KvY7lHzq07M/edit?usp=sharing

5- Mai Thanh Truyết - Đất Hiếm: Một Thách Thức Của Trung Cộng Đối Với Hoa Kỳ

https://docs.google.com/document/d/1OAHP20IR98ZDAgBdfxnhmw_LUsV1FTOaC5IZFxgMdvE/edit?usp=sharing

6- Ts. Phạm Đình Bá - Trọng ơi, cần nói ít và chi tiền nhiều cho ngành y tế

https://docs.google.com/document/d/1EpQbkGqN-_hHiAAjsXtW1-_voCQOxc3etWUObtj1zMs/edit?usp=sharing

7- Tướng Charles Brown Jr. giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ

https://docs.google.com/document/d/1NDcGBadI4IQ65KcMo8rpEGtFMVAie-oacKgFe3gX-pU/edit?usp=sharing

8- Tưởng Năng Tiến – Vũ Bằng

https://docs.google.com/document/d/1EqATKk8OBswJT5VnsAbmEzcZIJG4ay2w2HBhWCUkuvY/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét