Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 06 tháng 10 năm 2023

1- Biến đổi khí hậu và nông dân đồng bằng sông Cửu Long

https://docs.google.com/document/d/1gi2aJTW856e-oHxKOemwoxPbjU1M0ht4DkvAYL-ct4I/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 06 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1FWl1S3Vv_YtYejeXCm5f7_MFchOdKyzBXEDuKyPQXJI/edit?usp=sharing

3- Cựu TNLT Nguyễn Viết Dũng: Tôi bị công an bắt cóc, tra tấn và bức cung

https://docs.google.com/document/d/1atqpQWzOlGcn4K7fvixpECFSH98vQoi-8d3JVHiYTW0/edit?usp=sharing

4- Lạp Chúc Nguyễn Huy*  - Văn Hóa XHCN tại Việt Nam. Bài 11 và 12

https://docs.google.com/document/d/15dKDamPGxlaFQVwRYBScinh44mTrIrgUEZs0N317HBE/edit?usp=sharing

5- Lê Hoành Sơn - Bàn về Mỹ đóng cửa chính phủ và cắt giảm viện trợ cho Ukraine

https://docs.google.com/document/d/15_dXjEPJalByvt9qnw1OxZgla60GmGKYbU0d2PVYfvQ/edit?usp=sharing

6- Milton Ezrati*-  ‘Dự án thế kỷ’ BRI của Trung Quốc thoái trào

https://docs.google.com/document/d/1NKs3J21VhyELeCpMjSfR0bqmp3RKlewBkI68w5IDOiY/edit?usp=sharing

7- Một thế hệ đánh mất niềm tin

https://docs.google.com/document/d/1pLDdeusITcVYCg1HBzqMAE8zEpm3RdBjrCUuqMHBQJ4/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 06 tháng 10 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1skZxf3YlPoCv4WTUS8FNS5FMog0cTgOHTY0Ra6J1pFE/edit?usp=sharing

9- Ts. Phạm Đình Bá - Putin ôm ấp tham vọng đổ vở ở Biển Đen

https://docs.google.com/document/d/191A3vlM9hXU7FYpGKEhRoAZLWypcLOE6yxqV1jaMatI/edit?usp=sharing

10- Tuấn Khanh - Đời di dân Việt trong văn nghệ Hoa Kỳ

https://docs.google.com/document/d/1JBtkwo8D67xFmu6DDfoaC24mc7L-wn8jid2ANmRJjAw/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Bi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét