Thứ Năm, 22 tháng 6, 2023

Hàn Quốc công bố 'Sách Chiến lược An ninh Quốc gia', không còn coi Trung Quốc là 'đối tác chiến lược'

 


https://docs.google.com/document/d/1ujdibp8cgUCHj-ujsanxzrIEObtis7Ww/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét