Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

Bản tin ngày Thứ bảy 24 háng 6 năm 2023

 


1-70 năm tội ác Cộng Sản Việt Nam, nhóm La Lutte bị sát hại tại Miền Nam

https://docs.google.com/document/d/1fSy5ciGY_BJwhcj6GlhWe2mbGqZRTTKs/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Các nước độc tài “học chiêu” của nhau như thế nào?

https://docs.google.com/document/d/1SkUlXh4xq48Jw66psBRczPY0Sh9fEZvD/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Căn Cứ Quân Sự Của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương

https://docs.google.com/document/d/1_hJZMxV8m8WSBzCR50M6pLOsvqMivLM2/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Giáo dục và thời ‘đất nước chưa bao giờ như thế này’

https://docs.google.com/document/d/1uMynTa2Rdj2cw4yjCMWkiK4NMXVx65Y9/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Nguyễn Quang Dy - Bài học nhãn tiền về EVN

https://docs.google.com/document/d/16kAe44WbQ9F_ZjFqWg28GFfPl-22hsMb/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Nguyễn Xuân Xanh - Cách mạng công nghiệp hay tiêu vong

https://docs.google.com/document/d/1_IQ_jSl3ZEqS0e4YQVl_sA4YJgCjsAgx/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Niềm vui và nỗi buồn khi ba luật sư Việt Nam thoát ‘truy tìm’ để tới Mỹ an toàn

https://docs.google.com/document/d/1ExrbJO0twKYsUAcw6mtb8ChDkyNTjN7c/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Tây Nguyên: Văn Hóa Sống hay Di Sản

https://docs.google.com/document/d/1PNjYZ-4-2VH9swaM131iWfUsFU44nTAJ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Việt Nam bị liệt vào « danh sách xám » các nước rửa tiền, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt

Liệu Mỹ vẫn còn kiên nhẫn với Việt Nam?

https://docs.google.com/document/d/1g8ym-jCeT5bOpMmBVb9VNfM1FKxf3Lwa/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Việt Nam phải sửa đổi Luật Công đoàn theo đúng cam kết với quốc tế

https://docs.google.com/document/d/1dyc893oDkiPWibunJZFJbSLYnWI7WpoS/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét