Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan Mỹ thăm Đà Nẵng giữa lúc căng thẳng với Bắc Kinh trên Biển Đông ‘vẫn cao’

 


https://docs.google.com/document/d/1i121VBnI7Pv8HR0xdtIWvvk2iJXSBZN1/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét