Thứ Tư, 28 tháng 6, 2023

Bản tin ngày Thứ tư 28 tháng 6 năm 2023

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 28 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1hanXbfOmz65K_U6XVGgPYQRuaH0xxXWX/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Đại sứ Campuchia tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc: “Chúng tôi không đứng về phía Trung Quốc”

‘We aren’t on the Chinese side’

https://docs.google.com/document/d/1sycwAPVIynVSopxZtkdL1fjqpNwEXZVc/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Đâu là “thế lực thờ địch”?

https://docs.google.com/document/d/1O1pJYNAbeDsMXrh1SJuaN_ARS0c3JmaB/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true

 

4- Nguyễn  Kim -  Sinh Mệnh Chính Trị của Putin Thực Sự Bị Đe Dọa

https://docs.google.com/document/d/1XyAOiB4QruHm7E7xZ9M92gSwtGgGQfNw/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Nguyễn Mạnh Hùng – Phỏng vấn Trương Bảo Sơn. Phần 1

https://docs.google.com/document/d/1hDWlFPw3HE3Q5Urpph83-ToujHk-YcYj/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Nguyễn Mạnh Hùng – Phỏng vấn Trương Bảo Sơn Phần 2.  Hết

https://docs.google.com/document/d/1C_NARFobVdMjrlibrVAYw9dKzLKVYWXz/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Rộng hơn... điện và an ninh năng lượng quốc gia

https://docs.google.com/document/d/1bQBUbEK7tIKy5nUQjl5D-CpW6u545TBE/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thành công khắp thế giới nhưng vì sao Starbucks chật vật tại Việt Nam?

https://docs.google.com/document/d/1TeSWXwRBqUwDTqR9E1Ro99g58-U3VfAY/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 28 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1_gR_qDuAtjQpyT9JK1YH3BWOrzxlUHEY/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Ts. Phạm Đình Bá - Mỗi thành phố cần một Giám Đốc Nắng Nóng

https://docs.google.com/document/d/1yQnJAC5RvKt-rH0tTnsBwX9BhIZ4kTtm/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét