Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

Hoa Kỳ: Tối cao Pháp viện phán quyết người sở hữu thẻ xanh có thể bị trục xuất vì cản trở công lý

 


https://docs.google.com/document/d/1EuqTsJ_h0cBJtFaEuBA2yVIU1RQlPyXI/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét