Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023

Cuộc chiến mà Ukraine có thể thắng Phần 2. Hết

 


https://docs.google.com/document/d/1Srevv_K_sm7r8vWNQ-8GVxOSNhsFPgiv/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét