Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023

Mỹ cạn kiệt vũ khí đến mức không đủ dùng và không thể hỗ trợ Đài Loan

 


https://docs.google.com/document/d/1e6lseNVOGy3EzpgrfbqcKif9d7mzQx88/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét