Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023

Blinken đi Bắc Kinh: Khó nối lại liên lạc cấp cao Mỹ-Trung

 


https://docs.google.com/document/d/18V2iQRueojTCzICGlk5ieguCUBKwZnsR/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=trueKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét