Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023

Bản tin ngày thứ sáu 30 tháng 6 năm 2023

 


1- Chuyển động Quốc Phòng  từ 23 tháng 6  đến  29 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1uhKLSrlw0eUngAmcXRREpmOQQJTjxBKp/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyện Việt nam ngày Thứ sáu 30 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1-APINtl0cWbGoYzAd0qzwZDdtiWG8f4A/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Đoàn Nhật Huyền Trân: Chán làm nail, đầu quân cho Hải quân Mỹ

https://docs.google.com/document/d/1DSOFP2l70CW6UEDcao5VX0EFEUgsqyeQ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam. Bản Tuyên Bố

https://docs.google.com/document/d/1GkBxlS0FYiQ1qMdaigvZFMtljcbCMma8/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Inrasara - Văn chương đương đại tiếp nhận gì từ văn học miền Nam

https://docs.google.com/document/d/1-8i4GeACyTnkLHtlHCOKjAUo0ZtjP31B/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- LHQ yêu cầu Việt Nam giải trình về cáo buộc đàn áp hai tín đồ Tin lành ở Tây Nguyên

https://docs.google.com/document/d/1B2OYJHw-QwrfBQ0_YgoEAOJlsWvT8qpN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Ngoại trưởng Mỹ tiếp Trưởng ban Đối ngoại Trung ương CSVN  Lê Hoài Trung

https://docs.google.com/document/d/1Az67kNacjgIEKwzOzNrN0GWZvze1DY5e/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 30 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1MHGPt7ek5eXlthDA6cGwG29tm_IobzNh/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Thủ tướng CSVN:  ‘Không cho phép thế lực nào chia rẽ Việt-Trung’

https://docs.google.com/document/d/1dbSc8jeCWCQd246onFlziooGNMdTMQNy/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bãi bỏ việc tuyển sinh dựa trên chủng tộc tại các trường đại học

https://docs.google.com/document/d/1GPlhRriK5UFudHyAGpucl92Sy5G4pj2U/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

11- VNCS: Vụ kiện cưỡng chế xét nghiệm Covid ở Bình Dương: 'Con kiến' thắng được 'củ khoai'?

https://docs.google.com/document/d/1H8t2TAxM04JaKDC_NuU-dp6CtM5Zpq9b/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét