Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ bảy 01 tháng 7 năm 2023

 


1- Biển Đông: Việt Nam ngày càng gần Mỹ hơn, không mong đợi nhiều từ ASEAN?

https://docs.google.com/document/d/19WbVLNggHokPSbbQQ_Y1nvFeUECSgR11/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Buôn bán ngầm đất hiếm -  Giao dịch bằng vàng miếng, bất động sản . Kỳ  2

https://docs.google.com/document/d/1kXOXavlGSoM12Kfbk9B8LNJscpdSwCLc/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Hoa Kỳ: Tối cao Pháp viện bác bỏ chương trình xóa nợ cho khoản vay sinh viên của TT Biden

https://docs.google.com/document/d/1kDytuuWbfs5Mf5pXi_zVwDtjqUvhIrb7/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Inrasara - Thơ đương đại Việt Nam, bước chuyển mạnh từ miền Trung và Tây Nguyên

https://docs.google.com/document/d/1znLMWxkCswRGaCg8Xr20U4y0oOPBhpBw/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Khai khoáng dưới đáy biển : Mối lợi kinh tế hay thảm họa cho môi trường sinh thái trong tương lai ?

https://docs.google.com/document/d/1bU6KHoPOej9fFG8Ha-Ars3SsIniKzeM4/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Khi Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại, nạn buôn bán phụ nữ và trẻ gái lại tiếp tục

https://docs.google.com/document/d/1U6e1uBLeEjbmEBNVdtWhhOt_jEaenN71/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Năng lượng tái tạo: Việt Nam học được gì từ các nước châu Âu?

https://docs.google.com/document/d/1UM4cYrCLJ0pHLS6zkI8rpVjul53Isbjx/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Phân tích: Cuộc binh biến của Wagner ảnh hưởng thế nào đến xung đột Nga-Ukraine?

https://docs.google.com/document/d/1dN8GufjY64Vv_9foBZNapGHqb4XNxXBU/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

9- Vĩnh Liêm – Nguồn thơ dậy lửa Phần VI kỳ 6

https://docs.google.com/document/d/1uwCjZ0B3JUrWEIZp3Yh6IXBvOPDsINWY/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét