Thứ Tư, 12 tháng 7, 2023

Bản tin ngày thứ tư 12 tháng 7 năm 2023

1- Nguyễn Kim - Bom chùm có thể giúp Ukraine giành được chiến thắng?

 

https://docs.google.com/document/d/1w-PEYn8Prwss4NsqsRK7NVHinT-CmecP/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 12 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1bI_nhbT15awLItDc9BJriUDdSPLUtohJ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Cứu Đồng bằng sông Cửu Long khỏi chết chìm

https://docs.google.com/document/d/1drvxQ-FDgc4BtXEoZpgBZMTdLl9in5vv/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Đỗ Kim Thêm  - Khối NATO và cuộc chiến Ukraine

https://docs.google.com/document/d/1BV39_2tWXd5tMJyQgUY7Hd2sp8U5Vs4S/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Gs. Nguyễn Mạnh Hùng – Phỏng vấn Như Phong Lê Văn Tiến  Phần 1

https://docs.google.com/document/d/1C6gsP9PYu5l_4bhD_s8ZZZR6afoAjV-h/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Gs. Nguyễn văn Huy - Tái định nghĩa Việt Nam: một tổ quốc, nhưng cho các bản sắc khác nhau

https://docs.google.com/document/d/1H_z8Serz98t68T5wqymbYfjMYVhy8ggX/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Katsuji Nakazawa* - Mối quan hệ đặc biệt của Tập Cận Bình với Đài Loan

https://docs.google.com/document/d/1IMkRgUm9ncFz3UUA9TOikMafX55fyopg/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Song Chi. - Tiếng Việt đang bị làm hỏng đi như thế nào?

https://docs.google.com/document/d/17S2sX9EvpXcJkkowxbiCqt9oJR5zZfla/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 12 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1agAVUvzfA19az5b7_bptYIjCzcwGFAoQ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Tưởng Năng Tiến – Côn Minh

https://docs.google.com/document/d/1QlWD9FYPq0WnCx2ZqvC7QsjsFiS56SU7/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét