Thứ Năm, 6 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ năm 06 tháng 7 năm 2023

 

1- Câu chuyện một thuyền nhân mở trường y, thành công trên đất Mỹ

https://docs.google.com/document/d/12AlGf7TnF4ywpW3WXfz89YdhG9q8rINI/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 06 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1SdtgDZHt28FthO9QVH9nRMAM-Jb6OCSp/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Lê Thành Nhân - Ngoại giao “cây tre” của Cộng Sản Việt Nam bị bật gốc

https://docs.google.com/document/d/1fPfb6z0s8DBWoormp305fSUj3p4n9Zq2/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Lựa chọn bất khả thi của Đài Loan: Trở thành Ukraine hoặc Hồng Kông

https://docs.google.com/document/d/1R_-siIaeG_GCQUttDn9GnK5OmlGKsDuB/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- nguyenngocgia  - Căn Cước - Nơi cư trú: Hậu quả do không rành tiếng Việt

https://docs.google.com/document/d/17kRypQBfBvo067Oo4pyh9BfnWbS_fNUO/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Tại sao TBT Trọng lại đưa ông Thưởng vào Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương?

https://docs.google.com/document/d/1EWdJUptpaY2v2k1CL3I-0_mcpeOzxpgh/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Thái độ của Tập trước cuộc binh biến ở Moscow

https://docs.google.com/document/d/14taUB8SRleH9CdIMmzzk-D_NXPCPK87a/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 06 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/15DK6CCvjuk35gTmMR0FcaRtQ4MlitoEd/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Việt Nam: Tự do tôn giáo – ‘con ngựa thành Troy’ về tư tưởng và nỗi sợ của đảng CSVN

https://docs.google.com/document/d/1DPi90e7ICpgHPe4J4zvAaRMXeGWNxGQ9/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Tưởng Năng Tiến – Người & Rác

https://docs.google.com/document/d/1lqBA3-cE4PGd3Z7ZrDMSUx8coHdeM7a6-6XyIodj4ac/edit?usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét