Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 07 tháng 7 năm 2023

 


Sinh viên tốt nghiệp của AUHS. (ảnh: AUHS)

1- Câu chuyện một thuyền nhân mở trường y, thành công trên đất Mỹ Kỳ 2

https://docs.google.com/document/d/1k5rdkpcIGP687GLUjo5ExL_ZICWQ90aDmULGeiJ4fHw/edit?usp=sharing

2- Chuyển động Quốc Phòng  từ ngày 30 tháng 6 – đến ngày 6 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1MxTPNchK9PJYc431WAk5_sVob9Pdns70/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 07 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1lH4HU1vlL8oUgzMxPb1-rL7hmvvjWp40/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Hoa Kỳ: Bà Yellen đến Trung Quốc đàm phán khi các hoạt động thương mại không công bằng của Bắc Kinh bị giám sát

https://docs.google.com/document/d/1Zig3DbE_Yf5GUTQW-EWe9LVdPvb1-8vz/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Tại Hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, NATO tìm kiếm hành động cụ thể đối với Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/131IOrJrheZuLTYzO2ys-kc0xeBTVGPTU/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 07 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1nZSFKYHuWVLTHzXo1x2muk32oYE65jht/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Tiền bạc trong quan hệ giữa điện Kremlin và Wagner

https://docs.google.com/document/d/1uCijyL91IGDvKdU1X3hwx25WalayyWci/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW: Bao biện việc giam giữ 39 nhà hoạt động, Việt Nam nên bị loại khỏi HĐNQ của LHQ

https://docs.google.com/document/d/13AnHOCcDrGQXzPoWejYyXYGNkreeT_5c/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Tưởng Năng Tiến – Biệt Tăm Biệt Tích

https://docs.google.com/document/d/1tDxZgBOYq1pv5z8C0OEHoAjaf8UM_I53/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét