Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ bảy 22 tháng 7 năm 2023

 


1-“Ai Đang Viết Sử Cho Chúng ta?”


https://docs.google.com/document/d/1Fbperh5lndIEWirGJqEO3tj4eWC925xb/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

2- Anh Năm Nguyễn Ðình Bảo


https://docs.google.com/document/d/1xs3PXP-WveIMe-VXPoViJsjSewYDCqaW/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


3- Chuyển động Quốc Phòng  từ ngày 14 tháng 7  đến  20 tháng 7 năm 2023


https://docs.google.com/document/d/1jtyZGJL2I5-sZ6ljFI-wUGugLgcQigjf/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


4- Cộng đồng người Tây Nguyên trước năm 1954

 

https://docs.google.com/document/d/1NcFHjj6tvzM7PCGwas52fZPW_lEZoC7G/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


5- Gs. Nguyễn Van Huy - Nhìn lại phong trào BAJARAKA


https://docs.google.com/document/d/1PDSjnjh2lnv5uhUxnAZTa_tr7hJ0IN2j/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


6- Nvidia phản ứng trước các hạn chế vi mạch tiềm năng của Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh


https://docs.google.com/document/d/1fQaMGcX7LoL_MtdotoUh-wry8UHk32pb/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


7- Tìm Hiểu Phong Trào Tranh Đấu FULRO  (1958 – 1969)


https://docs.google.com/document/d/118_T9FP0ow8b2PP67wid9TUg0koe3zuO/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


8- Từ Thức - Ta cần có nhau


https://docs.google.com/document/d/1xijX9ozy8b-3I6ppsyCGDjYOcBnvIhLL/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét