Thứ Hai, 10 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ hai 10 tháng 7 năm 2023

 


1- Các nhóm dân thiểu số bị đói khi rừng được khai quang ở Lào

https://docs.google.com/document/d/1Al0WE3SxfSNGDxOwPLjjGCUZQGIPRhbs/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyến công du của Bộ trưởng Yellen không thể hàn gắn mối bang giao Hoa Kỳ-Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1b9U_gupMA2t0WwB42pV0se9zuMM-sBFn/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai  10 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1KMFhc8F4Q7d4fzEwu9U4xupvLHx6Wirv/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Di cư, càng ngày càng khó

https://docs.google.com/document/d/1Qpb0RM93bXC6kH0HlIBiNPsJkSQGbBP_/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Gs. Nguyễn Văn Huy -Quyền của người bản địa : Nguy cơ cát cứ của vùng tự trị và cách giải quyết

https://docs.google.com/document/d/1-nKmKDHpPhjBEVGIF453eUjxLCCp-Fqm/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Nước Mỹ thay đổi sau 247 năm

https://docs.google.com/document/d/1OvxT7k4il4hlym7QckGciuKKe2FrtkHr/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 10 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1ZNRsQUG8OXdDk5irK_LECv-4sJbrdF3y/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thường trực Ban Bí thư CSVN: Tổ chức “Nhà nước Đề ga” đứng đằng sau vụ khủng bố Tây nguyên

https://docs.google.com/document/d/1_fhxFuacUpz4mVASeVe8hn81bHieCQmj/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Tưởng Năng Tiến – Vũ Quang Thuận

https://docs.google.com/document/d/1jKT5_Uf0Zuub5m5zIIjnrmExm3qLffd5/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- VNCS: Giáo dục Việt Nam: Từ lời khen của The Economist đến thực tế nhọc nhằn

https://docs.google.com/document/d/1cQDK63etua5WGzNq8IEXC9j642caz8sn/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

11- VNCS: Từ bỏ “thiên đường” để đến xứ ‘giãy chết”

https://docs.google.com/document/d/1KLd4mgAyu0AfyQxpD5ZWY60DWsYGQacJ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét