Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 21 tháng 7 năm 2023

 


1- Matthew Mpoke Bigg * - Bảy vấn đề bạn cần biết về NATO hiện nay


https://docs.google.com/document/d/1iDGDHUoYmQIDqcAPtJvvuo4WE90YMlXL/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


2- Calder Walton - Cuộc chiến gián điệp mới giữa các cường quốc


https://docs.google.com/document/d/1BOyZTP6T41SvhDmSsBGE7JSArB9Bruf-/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 21 tháng 7 năm 2023

 

https://docs.google.com/document/d/1UmSyjc9EEO0KqVjTiOxfIJVsIid6MUFu/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


4- Gordon Chang: Ông Tập gặp ông Kissinger cho thấy dấu hiệu tuyệt vọng


https://docs.google.com/document/d/1SyevMeP7XBsDqxLxCJ6T-FVY0FbnIXwb/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


5- Lâm Vĩnh Thế - Đánh Giá Tài Liệu Trong Việc Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa


https://docs.google.com/document/d/1v9jVl-Pm_5pgiUB0KK8QNizkOIF0wjpt/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


6- Tần Cương biến mất nhưng Trung Quốc nhất quyết không nói rõ lý do


https://docs.google.com/document/d/1NyKbkCv2n_UzJg-73isn8EI5NcWrgvMz/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


7- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 21 tháng 7 năm 2023


https://docs.google.com/document/d/1p9-tDKpMa-4t2XidqnH-gB1AIp4D_zLi/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


8- Tổng tuyển cử Campuchia: Sợ hãi và hân hoan trông chờ 'luồng gió mới'


https://docs.google.com/document/d/1upUS1F4ypyHHhJP34r_CJX8bn7Wte40c/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


9- Tưởng Năng Tiến – Thủ Thiêm


https://docs.google.com/document/d/15V6zIWlgJoR8Lw3w3-6d-BqF9EpwP8wX/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


10- VNCS: Bộ Công an công bố tạm giam YouTuber Đường Văn Thái với cáo buộc "Tuyên truyền chống Nhà nước"


https://docs.google.com/document/d/1Ws0nsjBtbotfLPd6C_igYk04SHRoDocx/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


11- VNCS: ‘Chuyến bay giải cứu’, cuộc mặc cả trước công đường


https://docs.google.com/document/d/1Ax9ijhpZoqf5s2EHMrYg7HeurXAtKFA8/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét