Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 18 tháng 7 năm 2023

 

1- Bắc Kinh đáp trả Hoa Thịnh Đốn

https://docs.google.com/document/d/1fnX5ZLBysI4JuWA7yOeUXM-CB4IgN0ur/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Bộ trưởng Ngân khố Yellen thăm Ấn Độ để thúc đẩy bang giao chặt chẽ hơn và giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu

https://docs.google.com/document/d/1FN9S4zT5J3EgrFniVvVtbq__Hrf5EIQu/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 18 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1AxlRc7ePT5Iw5stHnf8sYzTiqx-78dDh/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Dù ở xa tiền tuyến, người dân thành phố Chernivtsi vẫn đoàn kết vì Ukraine

https://docs.google.com/document/d/1uDSNtjPLE7NvPTpBuBUSHyt5bb3UT_Qw/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Đức công bố chiến lược Trung Quốc và hàm ý đối với Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1MEi5tNr7NnAiL2EYOWuv3YJCr2WHkTRw/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Ls. Đào Tăng Dực - Tội ác lớn nhất của đảng CSVN thể hiện trong Hiến Pháp 2013

https://docs.google.com/document/d/1BwFJ3jL5Apj8GuOiwCD1F-tb0EBqXbJA/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Mỹ kêu gọi các nước ASEAN tự do lựa chọn liên minh

https://docs.google.com/document/d/1XFFlVAWVrfi0aonQ0-WT__UktUcurH55/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 18 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1uJkb8D0TL1UoPMTjoOZ_WuFa1ePa_ll9/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Việt Nam bảo vệ lợi ích trong bối cảnh xung đột nước lớn Nga - Mỹ - Trung ngày càng trầm trọng.

https://docs.google.com/document/d/1ViPcTz9SxTA-7g9UapypKiIC78wNaOO_/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- VNCS: Nhìn lại ‘tấn trò đời’ ‘chuyến bay giải cứu’

https://docs.google.com/document/d/1Wx6NBrGLOyK7ymmYj51kjwTUSkvov8JT/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

11- VNCS: Vẫn còn cười được …Hay thiệt!

https://docs.google.com/document/d/1XfhSUiM1DGWGInQgL9Je0lQVn9mb-WoT/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét