Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 14 tháng 7 năm 2023

 


1- Anchal Vohra  - ‘Tự chủ chiến lược’ chỉ là giấc mơ viển vông của Pháp

https://docs.google.com/document/d/17yvcMwU5Q421G7sAli9_IedTXfjUS_SW/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyển động Quốc Phòng (7/7 – 13/7/2023)

https://docs.google.com/document/d/1WJyhqljfz-heNTh_KE5V804vfV0yyPp9/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 14 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1RgjxcnRFoHFpl1ETibM66bJ8wX7opXZf/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Cộng sản Việt Nam bị giằng co trong nước trước lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1fnxJPLy64FuvPjVehzucwbUfukzlRoEr/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Cựu TNCT Trần Hoàng Phúc: ‘Việt Nam sẽ bị cô lập’ nếu không cải thiện nhân quyền

https://docs.google.com/document/d/1uAgprh1_yxMBTVZLMW48KG_495SzzEVe/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Đỗ Duy Ngọc - Vụ án các chuyến bay giải cứu

https://docs.google.com/document/d/1kasqfK_Q1wlofdnKsgujTgYxxsKKgc5g/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Gs. Nguyễn Mạnh Hùng – Phỏng vấn Như Phong Lê Văn Tiến  Phần 3

https://docs.google.com/document/d/1eTJecM5mhUccKYUaLkeN2ep9fSTs-Mbd/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- NVIDIA trở thành công ty chip có giá trị vốn hóa “ngàn tỷ” usd

https://docs.google.com/document/d/1VpHkwltBWoJyBeqDaLK6z26ABVAnX50X/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 14 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1q0dysxASbSzQ0yHuocy-JefZsUuXOwBM/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- VNCS: Lò sản xuất thuốc Tây giả ở Sài Gòn trị giá hàng chục tỷ VN đồng vừa bị phanh phui

https://docs.google.com/document/d/1CKEEuxIErz5X6XPC7L0iS1HalHgAwL6R/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét