Thứ Hai, 3 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ hai 03 tháng 7 năm 2023

 


1- Chuyện thời sự về đại học Mỹ: Tối cao Pháp viện v. Tổng thống

https://docs.google.com/document/d/1VrWtszIEsyn0TY4oK0WlN73GB05QsUet/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 03 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1uW9UmXWXVCgE75Wr6NulvfCSMUTexhlg/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- David Hutt - Việt Nam sắp không còn là trung tâm đầu tư của EU?

Is Vietnam running out of steam as an EU investment hub?

https://docs.google.com/document/d/1p7KeGst0XZgFceuNl201lxLFv1MtsIND/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Đinh Hoàng Thắng - Tương đồng và dị biệt qua chuyến thăm Trung Quốc của TTg Phạm Minh Chính

https://docs.google.com/document/d/1dDR9Y6q3AnMZ7RpHoGZDsSVwhzBAr3yj/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Đồng bằng sông Cửu Long: Cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

https://docs.google.com/document/d/1pP6lo_b2mqB0cDbVZzc4KSPxrb9XkG6D/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Hội thảo Biển Đông ở Washington DC: Trung Quốc áp đảo khu vực, Hoa Kỳ trợ giúp Việt Nam và các nước ASEAN

https://docs.google.com/document/d/1XN6PhZ0O_Cu6ZLvGRNss13L_v5475hBs/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Joseph S. Nye, Jr. - Ấn Độ và tình trạng quân bình quyền lực trên toàn cầu

https://docs.google.com/document/d/16bgb9MLB_bX0-5kPNCcxaOEzIvIkeSgj/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Ls. Lê Quốc Quân  - Luật An Ninh Cơ Sở ngoắc thêm tròng vào cổ dân

https://docs.google.com/document/d/1ZUERbekEnzy-SHvGp0BprNr62qdogZmb/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Nghịch lý từ tầm nhìn “hiện đại hóa kiểu Trung Quốc” của Tập Cận Bình

https://docs.google.com/document/d/10RlrW0aqumr8YaC_3iQ4_Oc4zCnrUC3n/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 03 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1d14QMY3rlPNx46UH0wU42Jn6JTgTDJAK/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét