Thứ Hai, 17 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ hai 17 tháng 7 năm 2023

 


1- Chuyên gia: Kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với thách thức sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ

https://docs.google.com/document/d/1ZEPvg-vZmlT6wKwsaxmLMmApECbKcyws/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 17  tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1G0Ox-stQ6w7nLdSsNNT1A-rC8UIYojNF/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Đề nghị Trung Quốc cho sớm khai thác chung khu Thác Bản Giốc – Đức Thiên: ‘thêm bước nhượng bộ’ của Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1MVZncCt2vBphs4B06zfev4daYhdnP3fY/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Điểm nóng Philippines

https://docs.google.com/document/d/1VEMcH8oqNqFtenNu_OFgK_xRjEtcfwiQ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 17 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1QZsIkL89esbNjNCdFBlBUZvou-izz_A_/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Trung Quốc nhắc Việt Nam quan tâm ‘lợi ích chung’, cam kết thúc đẩy COC với ASEAN

https://docs.google.com/document/d/1zDw3N0GiwTpHCu-UCqhaneLWq65SSfJ0/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Tưởng Năng Tiến – Cuộc Cách Mạng Bung Đồng

https://docs.google.com/document/d/1v910avFIrf3I_vq0Zrbv8f9B90dmcMCN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Vì sao Trung Quốc trải thảm đỏ đón Thống đốc Okinawa?

https://docs.google.com/document/d/1Bqa8MQON9FiM-jIdRLnDgIBC8DM5-P49/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- VNCS: Điều tài tình nhất của đạo diễn bộ phim “Chuyến bay giải cứu”

https://docs.google.com/document/d/1nbGzs9akV_07UZyPAEkw6lQ5UfEDKmlN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- VNCS: Chính phủ hay doanh nghiệp đã “bay giải cứu”?

https://docs.google.com/document/d/1qSFpedL17IedDH_VwLjVvXiZ2za_c0jn/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét