Thứ Tư, 19 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ tư 19 tháng 7 năm 2023

 

 

1- Bài học từ Ukraine : Công nghệ thay đổi chiến trường Phần 1

https://docs.google.com/document/d/1VolfP3uSYtNMSEThjXbF2BhapBu6q86A/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 19 tháng 7 năm 2023

 

https://docs.google.com/document/d/18mjwxzMhY--jB4RizRrN0Fr6i3YIJeEM/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Điệp Mỹ Linh – Biển vẫn đợi chờ

https://docs.google.com/document/d/191BE5JuEXN7zY7XOZ-P7Muhfcw7-eEGv/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


4- Nguyễn Kim -Những Vấn Đề Cử Tri Quan Tâm Nhất Trong Cuộc Bầu Cử Sắp Tới


https://docs.google.com/document/d/1kwfKyiq-FUVWvSNB2GDgI3rzXaBgrKJq/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


5- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 19 tháng 7 năm 2023


https://docs.google.com/document/d/1sGFAh7uFTxu3mRzXSt2oW09goEwo6A_R/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


6- Tưởng Năng Tiến – Thằng Sứ Quán


https://docs.google.com/document/d/1n6iFcPHYpSZsEIn33hWOXkIFAOIkF4kF/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


7- Vĩnh Liêm – Nguồn thơ dậy lửa Phần VI Kỳ 9

https://docs.google.com/document/d/1OGKqw9WwtluIh6Hcg2wPI9sOv5vOUysZ/edit?usp=drive_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


8- VNCS: Đề xuất định tội vụ ‘chuyến bay giải cứu’ đáng thất vọng’!


https://docs.google.com/document/d/1tK69N5_4lwTnbd0vKAM_wDcQ-UwhoMdw/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


9- VNCS: Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Tòa xử cán bộ tham nhũng, không có đền bù cho người dân


https://docs.google.com/document/d/1moQZTh_BHymYORTA3-Ct6wAOVgUXbE-n/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


10- VNCS: Bị cáo đầu vụ “chuyến bay giải cứu” chính là Thể Chế

https://docs.google.com/document/d/1EAEXhGivM9gOE545j0xHRPQfPuCSGeKA/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


11- VNCS: Đằng sau câu chuyện “bán nhà đất cho người nước ngoài”

https://docs.google.com/document/d/16iuEmKq6Y2VA6RA1RsFum_rMj_BhnD1n/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét