Thứ Ba, 11 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 11 tháng 7 năm 2023

 


1- Blackpink, một hiện tượng toàn cầu của cơn sóng Hàn Lưu

https://docs.google.com/document/d/1NsWIXTchuUvoZGr5tE4rrYn95tLq_5Re/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chủ tịch ASEAN kêu gọi đoàn kết giữa bối cảnh các thành viên bất hoà về Myanmar

https://docs.google.com/document/d/14RauiXNP7kYCAsXOwDIuxzxomhAV89H4/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 11 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1qcE812laiEU1wIl1Ia0ltY52Xw3iMXeB/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Cuộc chiến đất hiếm giữa Mỹ và Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/12WmuPlOzK7tXN7w_vQRIRsMX-B4SAjFK/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Gs. Nguyễn Mạnh Hùng : Phỏng vấn Như Phong Lê Văn Tiến

https://docs.google.com/document/d/1J6n-n3bZDAbAw-pvskTizQWiTM3o-0QU/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Gs. Nguyễn Văn  Huy - Ứng xử với người bản địa : Hãy xem Việt Nam như một dự án chung

https://docs.google.com/document/d/1NU2hEHst4yixg0JtNNLTCDBUv5sWbW9-/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7-“Hạt giống” Hiến pháp và pháp luật chuẩn mực

https://docs.google.com/document/d/1sTCt112S3V6jzp2755FiIB2K7eJA7k2F/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Mỹ không bỏ phiếu cho Ukraine gia nhập NATO…

https://docs.google.com/document/d/1GR-sh8y584glPEao0_2TEQ_-0AlCD3m0/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Người Thượng ở Hoa Kỳ biểu tình kêu gọi Việt Nam chấm dứt đàn áp đồng bào Tây Nguyên

https://docs.google.com/document/d/1NZ_N6GQOQrFiAv6CVgCwUChvgFK1RbP5/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 11 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/115pDOhdt7YIDT4iDKBrnDVtMnpEnkvk6/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét