Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ bảy 15 tháng 7 năm 2023

 


1- Ba dấu ấn khác biệt trong chính sách tôn giáo trước năm 1975

https://docs.google.com/document/d/1UZepXfFD7yagILHuH6j-pkn4LqrzKWAx/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Bản Đối Chiếu Chữ Việt cộng & Chữ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa

https://docs.google.com/document/d/1W7912iJ7hM1ZKNhpQnMuD0MAwv0jMB5f/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Bùi Phạm Thành  - Trận Chiến Trên Căn Cứ Hoả Lực Charlie

https://docs.google.com/document/d/16FWOYRY7NvrtNCHT8vALDStQGlJLRmsz/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- David E. Sanger và Zolan Kanno-Youngs: Biden cảnh báo NATO cần sẵn sàng cho một xung đột kéo dài với Nga, giống Chiến tranh Lạnh.

https://docs.google.com/document/d/1ZJA-ydrzxnygUotaOPOky6gos_ZXx_u4/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Hoa Kỳ : Hạ viện thông qua dự luật quốc phòng với các hạn chế về thủ thuật phá thai, chuyển đổi giới tính

https://docs.google.com/document/d/1NjaudgbNKJpJyxdiOOmYL6lzTV7kajO-/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Hoa Kỳ : TT Biden cho phép Ngũ Giác Đài điều động 3,000 quân trừ bị tới châu Âu

https://docs.google.com/document/d/1lNspZj1gVhF-DU9JGbHaTSyR_f9qn81y/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Làm gì tiếp khi Trung Quốc đẩy mạnh ‘tam chủng chiến pháp’ trên Biển Đông?

https://docs.google.com/document/d/1L8fvZkLczV24VsAVloTXIN86lOpo3mtd/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Sổ Tay Thượng Dân K’ Tien – Kinh & Thượng

 

https://docs.google.com/document/d/1bO6X0eM4uIFPraDpv287lvkaf3URf7n3/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Trần Trung Đạo: Tham nhũng dưới chế độ Cộng sản

https://docs.google.com/document/d/1cbLv67YeDH9i5t0oaY742sZ7khoKlt7U/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Việt Nam : Để miền Tây… bớt nghèo

https://docs.google.com/document/d/1NTer47Y2-B63Y6-2SmlNpuJWyqxcJwFE/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét