Thứ Năm, 13 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ năm 13 tháng 7 năm 2023

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 13 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1_4ZeQrwKkNgQn2gYKdvzHNJXZIhbtpM6/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Gs. Nguyễn Mạnh Hùng – Phỏng vấn Như Phong Lê Văn Tiến  Phần 2

https://docs.google.com/document/d/1NJTlRtCwcZhuz2DoxPp5jQ-bbqjIi9jl/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Kiểu ngoại giao “tuỳ tiện” của Trung Cộng thành thông lệ…

https://docs.google.com/document/d/1zDj9xpMRDH-VKDP7nDljI8hvlW9YKQ_s/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Nạn nhân của vụ án “chuyến bay giải cứu” có thể kiện chính phủ Việt Nam?

https://docs.google.com/document/d/10itqLeIFD0uZIsHbCxgBtStw6Gfinlxg/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Người dân trong xã hội dân chủ: Quyền phải đi đôi với nghĩa vụ

https://docs.google.com/document/d/18HO0MRvz2bUThCVaGStlL3iDy3b_Q-dB/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 13 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1sZeOcG9BQExojzVk0JooEcVfztiaEofY/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Tiềm năng kinh tế mới là yếu tố làm nên tính chiến lược của Tây Nguyên?

https://docs.google.com/document/d/1GJAY0OCPEWYcvo8pLDAAGomIyg4XIFw_/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Trung Quốc đã làm gì khiến NATO, Mỹ, đồng minh chú ý tới châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam có thể tranh thủ ra sao

https://docs.google.com/document/d/1sZB8pWitCfCXn8hWiK7Lkl0owrJzPOWM/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Vĩnh Liêm – Nguồn thơ dậy lửa Phần VI – Kỳ 8

 

https://docs.google.com/document/d/1iCHsCAPeAKNPJJKzgQj7T-CipLqH5fiU/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Yêu sách đường chín đoạn đang gây thiệt hại kinh tế cho Trung Quốc như thế nào?

https://docs.google.com/document/d/16UCEimf3WFTmOMY5Y2YYs0aMQwJtxsh-/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét