Thứ Tư, 5 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ tư 05 tháng 7 năm 2023

 


1- Bài phát biểu của Tổng thống Zelensky ngày 28-6-2023

https://docs.google.com/document/d/1FMeNIxEyMzpAZwoo0TJ969fMTt5ysWqqyNtVkeg4fVY/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 05 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1jN90lBCGWxLLY0kBOf6VJM3SKr-OIZM4OfJdQo8oHx4/edit?usp=sharing

3- Cộng đồng người Mỹ gốc Việt những ngày đầu: Bolsa Thuở Ấy, Buồn Vui Bây Giờ

https://docs.google.com/document/d/132CQvi1ikkfj2_g3aNyIXxf2qF3kRdWOtK55ZLxLyzU/edit?usp=sharing

4- Hoa Kỳ:  Tối cao Pháp viện đã ra các phán quyết hệ trọng theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống trong nhiệm kỳ này

https://docs.google.com/document/d/1t6qNRbBuXZjk2fG5Si-P4HwCo6aTIyyr-FDzl8cOfhQ/edit?usp=sharing

5- Làm thế nào để nuôi dưỡng tinh thần phê phán

https://docs.google.com/document/d/1cxZ5nlW7qPILqG9RKAcrbuFLZrMGsk0QU5r5cMtbiUQ/edit?usp=sharing

6- Mạc Văn Trang - Giáo dục Việt Nam tốt nhất thế giới?

https://docs.google.com/document/d/1nYNxX5oSpwkeus-ymVdmeSG7DK0EKOc-o2hygKcZfYU/edit?usp=sharing

7- Nguyễn Kim - Bộ Tư Pháp Đã Bao Che Những Hành Vi Tham Nhũng Của Joe Biden 

https://docs.google.com/document/d/1lqPHbPwA-JI4skW5WgirZiKFWt7bXQgrqpDnBa8iiHk/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 05 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/19t7mxy3_w2BcPpsdLy757ktDuDrWIbn2Cq0EjzYxEbs/edit?usp=sharing

9-'Việt Nam  cần giúp người dân hiểu 15,5 tỷ USD tài trợ cho năng lượng sạch được tiêu vào đâu'

https://docs.google.com/document/d/1GYbt6aO7RVjJrsomdu1kg5zLYha6tgJdGK_bKc_iOzA/edit?usp=sharing

10- Việt Nam: mắc xích quan trọng trong chuỗi cung ứng

Vietnam becomes vital link in supply chain as business pivots from China

https://docs.google.com/document/d/1EpYo0IMoWfNy9VkwFf2sZrMIhfEm_NTIchtJfSBAzbg/edit?usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét